ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Παιχνίδια Συμφιλίωσης

Τα Παιχνίδια Συμφιλίωσης αναπτύχθηκαν έχοντας ως αφετηρία τα σεμινάρια τον Δεκέμβριο του 2015 στο Μουσείο της Άννας Φρανκ με θέμα «Προκατάληψεις, Διακρίσεις και Ίσα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση» αλλά και των εμπειριών και της ατομικής προσπάθειας των μελών της ομάδας του BoMoVu στην κατεύθυνση της μετατροπής της άθλησης και της σωματικής κίνησης για κοινωνικό όφελος. Επωφελούμενοι … Continue reading ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Παιχνίδια Συμφιλίωσης