AKTİF OKUL ÖĞRETMEN KILAVUZU

Hareket Okulda Projesi kapsamında, okullarda ve/ya evlerde her branştan öğretmenin uygulayabileceği aktivitelerin yer aldığı Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu yayımlandı.

Hareket Okulda, çocukların öğrenme becerilerini desteklemek, iyi olma haline katkıda bulunmak ve öğrencilerin toplam hareketini artırmak amacıyla, okullardaki fiziksel aktiviteleri destekleyecek araçlar geliştirmek yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlayıp halen sürdürdüğümüz bir projedir. Hareket Okulda Projesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, NIKE’ın ana desteği ve Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yürütücülüğünde başlattığımız Hareket Okulda projesi ile Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) olarak pilot okullarda fiziksel aktiviteler yürütülmesinin yanında, Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu’nun ilkelerini ve kılavuz içeriğindeki etkinlikleri geliştirmeyi üstlendik.

Kılavuz içeriğinde aktif okul ilkeleri ve sınıf içi etkinlikler (branş derslerinde uygulanabilir), sınıf dışı etkinlikler (beden eğitimi derslerinde uygulanabilir) ve mesafeli etkinlikler (pandemi döneminde evde ya da okulda uygun mesafe korunarak uygulanabilir) yer almaktadır.