Baran Ucal

İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Lisans öğrencisiyken “Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde

LGBTİ’lerin Deneyimlerini” inceledi ve şu anda yüksek lisans öğrencisi.

FCBEscola İstanbul futbol okulunda futbol antrenörlüğü yapıyor. Spor aracılığıyla çeşitli

projelerde yer aldı. Bunlardan bazıları: “Hiça Köyü İlkokulu”, “Alanlar Yaratalım

Aktif Yaşayalım” ve “Eğlenceli Bilim Ege Köylerinde”. BoMoVu ile 2018 yılında tanıştı. “Hareketin Özgür” projesi kapsamında mülteci kız ve oğlan çocuklarına yönelik futbol atölyesini yürüttü. Tarlalarda, köylerde, şehirlerde katıldığı bu projelerde edindiği deneyimler sonucunda; çok kültürlü, katılımcı, kapsayıcı, tüm ortam ve şartlarda yatay ve eşitlikçi ilişkilenme gibi ilkelerin pratik olarak gerçekleştirilmesi, içselleştirilmesi ve pekiştirilmesi yaklaşımı ile spora ve fiziksel

aktiviteye katılımın fayda sağladığını gördü.

 

Baran graduated from Faculty of Sport Sciences, Physical Education and Sports Teacher Education department at İstanbul Gedik University. During his Bachelor’s degree, he studied “Experiences of LGBTQ in physical education and sports classes” and currently he is a Master’s student at the same university. He is a coach at FCBEscola İstanbul, football school. He has been involved in several projects related to sports. Some of these are: “Hiça Village Primary School”, “Let’s Create Spaces and Live Actively” and “Fun Science at Aegean Villages”. He got involved in BoMoVu in 2018 and conducted football workshops for girls and boys in the scope of “Your Movement Is Free” project. In the light of the experience he gained during these projects in the fields, villages, and cities, he noticed that sports and physical activities contribute significantly to the realization, internalization and consolidation of multi-cultural, participatory and inclusive values which allow individuals to interact on a horizontal and equal level in all spaces and circumstances.