Barışa Oyna Kuzey Kafkasya Sınırlarında kılavuzumuz çıktı! Tüm çocuk, barışma, demokrasi, diyalog, oyun ve spor çalışanların ve meraklıların erişimine gururla sunarız!

Basılı kitabımız yakında çıkıyor, basılı kitap isteyen kurumlar bizimle iletişime geçebilirler.

Şubat 2016’dan bu yana üzerine çalıştığımız Türkiye’nin Kuzey Doğu sınırlarında Barışa Oyna programımızın el kitabını herkesin erişimine açıyoruz.

Barışa Oyna, BoMoVu ekibi tarafından çocuklarla çalışmak üzere geliştirilen beden hareketi odaklı bir oyun programıdır. Spor yoluyla barışma yaklaşımını temel alarak oluşturduğumuz bu program ile, beden hareketinin getirdiği diyalog gücünü geleneksel çocuk oyunları vasıtasıyla Türkiye’nin sınır illerinden olan Kars ve Ardahan’da yaşayan çocuklarla paylaştık. Bu illerde 127 çocuğa ulaşarak geliştirdiğimiz ve deneyimlediğimiz bu program, Avrupa Birliği programı olan Sivil Düşün desteğiyle gerçekleştirildi.

Bu oyun programının öncelikli amacı, oyunların bünyesinde barındırdığı özgürlük alanından faydalanarak çocukların sınır ötesi algısını iyileştirmektir. Bunu yaparken, kültürel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarını kendimize araç edindik. Sporun bünyesinde barındırdığı hoşgörü, kapsayıcılık, eşit haklar, erdem, haz, mutluluk, sevgi ve saygı gibi değerleri oyunlar aracılığıyla ön plana taşıyarak, çocukların çevreleriyle kurdukları ilişkide sosyal içermeyi temel alan barışçıl bir ortamın gelişimine katkıda bulunmaya çalıştık.

Bu el kitabını, Türkiye’nin Kuzey Doğu sınır illerinde çocuklara yönelik çalışan STK’lar, ülkede barışma, demokrasi, kültürlerarası diyalog alanlarında çalışan kurumlar ve en önemlisi kendine sporu ve beden hareketini araç edinmiş tüm dostlarımızın kullanımına sunuyoruz.

Barışa Oyna Kuzey Kafkasya Sınırlarında