Beden Spor Tahakküm Söyleşileri

 

Türkiye’de spor kavramı çok geniş bir yer kaplamasına ve siyasi, sosyal ve ekonomik yaşantımızı derinden etkilemesine rağmen; içerisinde bulundurduğu ve topluma birçok boyutta yansıttığı tahakküm unsurlarının yüzeye çıkmadığını gözlemledik. 

BoMoVu olarak AB Fonu Sivil Toplum Geliştirme Merkezi “STÖ-Akademi İş Birliği” programı kapsamında aldığımız destekle yürüttüğümüz Beden, Spor ve Tahakküm söyleşilerinin temel amacı; ele alınacak olan çeşitli konular aracılığıyla; bedensel pratikler içinde yer alan ayrımcılıklar ve bedenin cinsel-ırksal-yaş hiyerarşisi-sağlamcı gibi ayrımcı yaklaşımlarla hareketini kısıtlayan pratiklerin karşısında daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirmektir. Farklı disiplinlerden ve arka planlardan insanları bir araya getirerek hem bahsi geçen konuları görünür kılmak ve bu konular ile ilgili neler yapabileceğimizi özgür bir dayanışma ortamında tartışabileceğimiz bir alan açma niyetindeyiz. Bu söyleşi dizisinin, şu ana kadar yaptığımız ve yapacağımız bedensel aktivitelerin alt metnini, felsefemizi; yararlandığımız bilimsel bulguları ve araştırmaları hedef kitlemize ve çevremize etkin bir biçimde aktaracağına oldukça inanmaktayız. 

Bedeni ve hareketi daha eşit ve özgür ilişkileri destekleyecek şekilde yeniden üretmek üzere, dans-spor-hareket atölyeleri içinde hareket araştırmaları yapan kişilerle söyleşiler düzenleyerek; bu araştırmaları çeşitli disiplinlerarası gruplarla paylaşma amacıyla yürüttüğümüz söyleşiler aracılığıyla feminizm, LGBTİ+, azınlıklar, kültürel miras ve  ifade özgürlüğü mücadelesi veren kuruluşlar bir araya gelerek etkin ve sürdürülebilir projelerin oluşmasına zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Aşağıda yer alan temalarda söyleşi yapmak, fikir geliştirmek ve çalışmalarımızı daha fazla kişi ile paylaşmak için iş birliklerine açığız.

Cinsiyet ve spor
Sağlamcılık, Beden ve spor
Göç, Beden ve spor
Milliyetçilik, Militarizm, Beden ve spor
Sınıf ve spor
Sömürgecilik, beden ve spor
Medya ve spor
Din, beden ve spor
Çocuklar, beden ve spor
Kapitalizm, tüketim kültürü, beden ve spor
Sanat ve beden
Folklor ve beden
Hukuk ve spor
Sinema ve spor
Beden ve psikoloji
Yoga, beden ve tahakküm
Futbol ve edebiyat
Yaşlılık, beden ve spor

 

Ötekilerin Sporu – Söyleşi

Sporda Heteroseksizm ve LGBTİ+ fobi- söyleşi

Yaşayan Beden ve Sanatçı Beden – Söyleşi

Spor ve Hukuk – Söyleşi

Sağlamcılık, biyopolitika, engellilik ve yoga – söyleşi

Sporun Kuir Hali – Söyleşi

Türkiye sinemasında spor – söyleşi

Kölelik ve beden – söyleşi

Yoga ve Beden – Söyleşi