BOMOVU, AÇIK AÇIK’IN BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİNİ İMZALADI!

BoMoVu olarak, Açık Açık platformu üyesi olmak yolunda, şeffaflık kriterlerini yerine getiriyoruz.

Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.

Bu bağlamda, aşağıdaki beyannameyi biz de imzalamış bulunuyoruz!

Bağışçı Hakları

  1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve

bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti

hakkında bilgilenme,

  1. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin

ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

  1. Güncel finansal bilgilere erişim,
  2. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
  3. Uygun bir teşekkür edilmesi,
  4. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
  5. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün

ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

  1. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan

tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,

  1. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini

isteme,

  1. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı

vardır.

bagisci-haklari-beyannamesi 2 (1)