BoMoVu Atölye IV – Yerli-yersiz cinsaşırı Koçari

Onur Haftası için Ermenistan’nın PINK Armenia derneğinden arkadaşımız Kyle’ı ağırlıyoruz.

Halk kültürümüzü kuirleştirmeye sen de gel! Ortak zenginliğimiz olan halk dansları ve türküleri öğrenirken, onları kuirleştireceğiz. Cinsiyet ve kültür normlarıyla oynayarak bizi, bedenlerimizi ve arzularımızı yansıtan bir halk kültürünü deneyimleyeceğiz.

Oyunlardan biri olan Koçari; Ermenilerin, Kürtlerin, Rumların, Azerilerin, Türklerin kendi özgünlüklerini farklı şekillerde yansıttıkları çokköklü bir halklar oyunudur. Bu hiçbir ulusal kimliğin kabına sığmayan olabildiğince akışkan ve çoğullaştırıcı oyun, elbette tek bir cinsiyet kimliğinin de kabına sığmaz. Bu oyunun kültürlerarasında bedensel bir iletişim kaynağı olduğuna inandığımız gibi cinsiyet rolleri arası da böyle bir işleve sahip olduğuna inanıyoruz. Bu atölyede bunu kendi bedenlerimizle deneyimleyeceğiz.

Bu buluşma, Kuir Köy adında bir projenin ön çalışmasıdır. Kuir Köy, Türkiyeli ve Ermenistanlı kendini LGBTQI olarak tanımlayan aktivistlerin buluştuğu ve Türkiye-Ermenistan diyalogu ve barış sürecini sanat ile kuirleştirdikleri bir yerdir.

Düzenleyenler:

Eleni & Nil, BoMoVu Derneği ve Kyle Khandikian, PINK Armenia

Tarih ve saat:

22 Haziran 2017 saat 18:30 – 20:00

Yer:

Dancentrum, Harbiye Çayırı Sok. Kısmet İş Merkezi No:3 Kat:4, 34373 Şişli/İstanbul

Katılım için: https://goo.gl/forms/G3KUtGd80mnUXQiK2

Facebook etkinlik sayfası. 

***

Kochari: In and Out of Context, Transcending Gender

Join us as we attempt to queer our folk culture! We will be learning shared folk dances and songs, and along the way, queering them, playing with gender and cultural norms to create a folk culture that reflects us, our bodies, and our desires.

One such dance, kochari, is a folk dance with many roots, thanks to contributions from Armenians, Greeks, Kurds, Azeris, and Turks. This fluid and pluralistic dance cannot fit easily within any one national box or identity. We believe that dance can be a form of physical communication between cultures. We also believe that it can be a way for role trans-gender communication. We will experience this with our own bodies in this workshop.

This gathering is the pilot workshop of Queer Village, a space for LGBTIQ-identified activists and artists from Armenia and Turkey to meet each other, and together queer the Turkey-Armenia dialogue and peace process through art.

Registration: https://goo.gl/forms/G3KUtGd80mnUXQiK2