Cansu Kılınçarslan Akyol

Siyaset Bilimi alanında lisans ve lisansüstü eğitimi aldı. İletişim fakültesinde doktora tezini yazıyor. Daha önce yayın yönetmeni yardımcısı olarak bir tarih dergisinde çalıştı ve kitap editörlüğü yaptı. Doktorasına devam ederken de dönemsel olarak yayın, sivil toplum ve akademide çalışıyor.

Sınır üzerine okurken BoMoVu ile tanışmasına aracı olan Barışa Oyna Kafkasya kitapçığı ile karşılaştı. Tarih, kültürel miras, barış ve yüzleşme vurgusu ile Barışa Oyna projesi ilgisini çekti. 2018 yılında da proje ekibine katıldı. O günden beri koordinasyon, saha araştırması, yayınlar, atölye geliştirme gibi çeşitli aşamalarında projeye destek veriyor. BoMoVu makaleleri grubunun çalışmalarına katılıyor.

BoMoVu atölyeleri ve çocuk oyunları üzerine çalışmalarında, bedensel faaliyetlerin özellikle çocuklar üzerindeki sosyal etkilerini gözlemleme fırsatı oldu. Bu alanın barış ve yüzleşme olanakları barındırdığına ve güçlenmesi gerektiğine inanıyor.

 

She received her bachelor and master degrees in political science and currently she is writing doctorate thesis in communication faculty. Priorly she worked as an assistant editor in a history magazine and book editor . While continuing her education, she is working periodically in publishing sector, NGO’s and academia.

While reading on border issues, she came across with Bomovu’s Caucasia Booklet which helped her to meet BoMoVu. Reconciliation Games Program that uses history and cultural heritage as a means of  peace and reconciliation practices attracted her attention. She joined the project team in 2018. Since then, she has been supporting the program at various stages such as coordination, field research, publishing, workshop development and training. She also contributes to Bomovu Articles group.

During BoMoVu workshops and her experience on children’s games, she had the opportunity to observe the social effects of bodily activities, especially on children. She believes that this area has opportunities for peace and reconciliation and must be strengthened.