Cinsiyetçi olmayan boks dersleri dönem değerlendirmesi

 

BoMoVu’nun Nisan 2017’den beri organize ettiği “Kadından Kadına Muay Thai dersleri” ile iki ayda 30’un üstünde kadına her hafta ulaşmaya devam ediyoruz. BoMoVu Derneği’nin kurucularından Gözde Mimiko Türkkan antrenmanlığında verilen dersler, cinsiyetçilik kalıplarından çıkmayı hedefliyor. Antrenmanlar tüm kadın ve transların erişimine ücretsiz sunuluyor. Bu program Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle bir yıl boyunca devam edecek.

 

BoMoVu olarak, Feminist Fight Club adında otonom bir oluşumun çağrısı üzerine başlattığımız bu programla, antrenmanlar ve spor öğreniminde cinsiyetçiliğin nasıl şekillendiğini mercek altına aldık.  Bir anket yaparak yaptığımız çalışmanın kadınlar için neden fark yarattığını anlamaya çalıştık.Bu anketleri ve ders programını yaparken, dertlerimizden biri erkek/kadın ayrıştırılmasında temel alınan “fiziksel kuvvet farkı”nın yanı sıra, bu kuvveti geliştirmenin olanak ve koşulları farklı olunca kadınların bedenleriyle nasıl hissettiklerini anlamaya çalışmak oldu.

Aşağıda bu anketin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

 

Nisan 2017’den beri devam eden Kadından Kadına Muay Thai derslerine şu ana kadar 63 kadın kayıt yaptı. Aralarından 30’a yakın kadın ücretsiz derslere katılım sağlarken, %60’ı devamlı bir şekilde derslere giriyor. Yoğun ilgi ile karşılaşılan antrenmanın yüksek katılım oranları  daha çok “erkekler için” diye  nitelendirilen bir sporun erişim fırsatı sağlandığı durumda kadınların da ilgi alanına girdiğini gösterdi.

 

Özsavunma öğrenmek:

Derslerimize katılan kadınların %61’i daha önce her hangi bir dövüş sporu yapmamış. Anket sonuçlarına göre bu derslere katılmalarının ilk sebebi büyük oranda özsavunma öğrenmek iken, düzenli bir spor yapma isteği ikinci sırada yer alıyor.

 

Nasıl “cinsiyetçi olmayan”?

Kadınlara göre, derslerin cinsiyetçi olmayışının pratiğe dökülmesi, eşitçi, dayanışmacı bir ortamın sağlanmasının yanı sıra,  derslerin kadın eğitmen tarafından verilmesinden kaynaklanıyor. Hata yapıp yadırganmak, başarısız veya yetersiz hissettirilmek gibi problemler barındıran rekabetçi veya eril spor anlayışının aksine, anket sonuçlarına göre bu derslerde eğitmen her bedenin farklılıklarındaki gücü bulmaya odaklanıyor ve katılımcılarla hiyerarşik bir ilişki kurmadan kadınlara birebir destek oluyor.

 

Bedensel güçlenmenin hayatın başka alanlarına olan yansımaları:

Ankette verilen değerlendirmelere göre, kadınlar hücum ve savunma hareketleri öğrendikçe kendilerini daha özgüvenli, cesur ve güçlü hissediyorlar. Vücutlarının kaslanması ise, fiziksel görünümleri açısından endişe yaratmasının yanında, güçlü hissetmenin verdiği keyif ve mutluluğun çok daha baskın olduğunu belirtiyorlar. Kendi bedenlerinin kuvvetinin farkına vardığını anlatan kadınlar, gündelik hayatlarında vücutlarının kaslanmış halinden daha çok keyif almaya başladıklarını aktarıyor. Çoğunlukla hayatın diğer alanlarında ise daha enerjik, sağlıklı,özgüvenli ve güvende hissettiklerini söylüyorlar.

 

Şiddete bakış:

Muay Thai’ın bir dövüş sporu olması, kadınların kendilerini şiddetin neresinde durdukları ile ilgili sorgulamalarına sebep oluyor ve bu durum ankete de yansıyor.

Savunma hareketleri çalışırken, hareketlerin akla getirdiği durumlar bazı kadınları tereddüte düşürebiliyor. Bazı kadınlar ise hücum hareketleri çalışırken, darbe yastığına vururken orada gerçek bir insan olabileceğini düşünmekten çekiniyor.

 

BoMoVu genel değerlendirme: :

Bu sonuçlara göre, dernekçe savunduğumuz hareket özgürlüğünü düşündüğümüz zaman; bir beden hareketi türünün  ve tekniğinin bazı yönlerinin yeniden ele alınması o fiziksel pratiğin dönüşme potansiyeline imkan vererek daha fazla insana ulaşmasını sağlayabiliyor. Bu pratikten finansal bir gelir elde eden boks salonlarının da kitlelerini genişletmek  için bazı hassasiyetleri göz önünde bulundurabileceğini düşünüyoruz. Ankette soramadığımız ama antrenmanlara olan yoğun ilgide  payı olduğunu düşündüğümüz yaratılan rahat atmosfer, ve kullanılan mekanın davetkârlığı, antrenörün davranışlarının yanında önemli etkiye sahip.

 

Ayrıca, kadınların özsavunma öğrenme amacıyla antrenmanlara katılım göstermeleri bir pratiğin sporlaşarak steril bir ortama girmesinden ziyade, ortaya çıkışında olduğu gibi bir amaç ile icra edilmesiyle güçlendirme yaratma potansiyeli de artıyor. Biz de bu sebeple çalışmalarımızda sporların ve fiziksel pratiklerin kendi içlerindeki gerçek yarar, veya var olma sebeplerini en güçlü araç olarak kullanmaya özen gösteriyoruz.

***

 

As BoMoVu, we continue to reach more than 30 women since the beginning of our “Woman to Woman Muay Thai Classes” that started more than 2 months ago. The classes are given by BoMoVu co-founder Gözde Mimiko Türkkan who aims at going outside the box of sexism. The trainings are free of charge and open to all women and trans. This program will continue for  one year with the support of the Open Society Foundation.

 

We started this program upon the call of the autonomous group Feminist Fight Club which gave us the opportunity to have a closer look at how sexism shapes itself during trainings and in sports pedagogy. With a survey we tried to understand why women think it makes a difference to train with this sensitivity. While developing this survey as well as the program itself, we tried to challenge the <physical power difference> argument that forms the basis of gender segregation in sports and to understand actually how women feel about their bodies when the possibilities and the conditions for developing that power are designed in an integrated way.

 

We share below the findings of the survey.

 

63 women registered to the Woman to Woman Muay Thai Classes since April 2017. Among them, almost 30 women attended the free of charge classes and 60% of them come on a regular basis. The good attendance to trainings for a sport that is widely considered as being “for boys”  shows that when access is enabled to women, this type of sports becomes a point of attraction for them too.

 

Learning self-defence:

61% of the women joining the classes had never practiced a martial art before. According to the survey, the first reason disclaimed by women for coming to the classes is to learn self-defense, secondly comes the desire to be practicing a discipline regularly.

 

How “non-sexist”?

According to women’s responses, the turning into practice the idea of non-sexist classes is based on the building of an environment that favors equal treatment and solidarity, as well as the fact that a woman is giving the trainings. Contrary to being despised for errors or made felt unsuccessful or insufficient as dictated in competitive or masculinist perspective, the survey shows that women get help from the trainer to find power in every difference of everyone’s body and does not create a hierarchical relationship with the trainees.

 

The reflection of bodily empowerment on other aspects of everyday lives of women:

According to the evaluations given by the attendees, women learning attack and defense movements feel more self-confident, courageous and powerful. The development of muscles over the body can be a source of anguish for physical appearance, but the feeling of being strong is providing way more pleasure and happiness. Women explain how they start to gain awareness about the capacities of their power and the feeling of having a strong body is providing pleasure in different aspects of everyday life too. Most of the women claim they feel more energetic, healthy, self-confident and safe in other moments of their lives.

 

Perspective on violence:

Because Muay Thai is a martial art, women are questioning how they feel about violence, and this reflects on the survey findings.

When working defense movements, the situations that the implementation of those movements can imply is creating a certain reservation. Some women say they even hesitate when kicking the boxing pad, thinking there could be a person there.

 

BoMoVu’s point of view:

When thinking about the freedom of movement that we are defending with our association; the remodeling of a certain body movement practice and technique can make it more accessible to a wider range. We think that boxing saloons can show sensitivity on certain issues in order to make their business more prosperous. A point we did not ask in the survey but we think have a great impact on the high participation is the lay back and welcoming atmosphere of the place, next to the behaviors of the trainer.

 

Also, what we learn from this experience is that women come to this activity in order to learn self-defense, and this shows that instead of considering a physical practice in a sterilized sports framework, there is a lot to learn from the essence itself of that practice in order to find its empowering aspects. This is why in our perspective and work we always try to find the true use of a sports or physical practice, we use their reason to exist as the most powerful tool.

***

Dersler her Pazartesi devam etmektedir, daha fazla bilgi için:

Kadından kadına Muay Thai antremanları