Dilek Üstünalan

Bilgisayar mühendisliği, siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarında eğitim almış olan Dilek Üstünalan, Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorasına devam ediyor. Yaklaşık on yıldır birçok farklı dans türüyle ilgilendi; İstanbul’da ve Avrupa’da Kontak Doğaçlama, çağdaş dans tekniği, Axis Syllabus, serbest dans doğaçlama, flamenko alanlarında birçok ders, atölye ve festivale katıldı. Son beş yılda Kontak Doğaçlama üzerine yoğunlaştı; bu alanda merakı ve araştırmaları halen sürüyor.

ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği üyesi ve Kontak Doğaçlama – Türkiye’nin çekirdek ekibi üyesi olarak, Kontak Doğaçlama ders ve etkinliklerinin organize edilmesi için çalışıyor; dans araştırma laboratuvarları, atölyeler ve jam’lerde kolaylaştırıcılık yapıyor, atölye ve laboratuvarların dokümantasyonunu yapıyor, ci-turkey internet sitesinin geliştirilmesi için çalışıyor. Kontak Doğaçlama, beden ve hareket içinde ve çevresinde yürütülen araştırmalar ile sosyal bilimlerin kesişimi ile ilgileniyor. Uluslararası platformlarda sanat-temelli ya da bilimsel araştırma metodları ile hareketi buluşturan araştırma projelerine katılıyor.

2017-2018 yıllarında BoMoVu’nun yürütmekte olduğu Hareketin Özgür Projesi’nde gönüllü olarak, İstanbul’da yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla, Ad.dar Toplum Merkezi’nde haftalık olarak Kontak Doğaçlama atölyeleri yaptı. Eleştirel Beden Programı içerisinde, Nisan 2019’dan beri BoMoVu mekanında Kontak Doğaçlama paylaşımları yapıyor.

 

Dilek Üstünalan is currently working as a computer engineer at Boğaziçi University and pursuing her PhD in Sociology at Mimar Sinan Fine Arts University. She has studied computer engineering, political science and sociology. She has practiced many dance forms by attending many classes, workshops and festivals on Contact Improvisation, contemporary dance, Axis Syllabus, free dance improvisation and flamenco in İstanbul and Europe for the last ten years.

She focused mainly on Contact Improvisation for the last five years; her curiosity and inquire in and around this form still continues.

As a member of CI – Turkey core group and ÇATI Contemporary Dance Artists Association, she takes part in the organization and facilitation of CI workshops, jams and labs; and also documentation of workshops and research. She is responsible for the administration of the ci-turkey website. She is interested in the intersection of social sciences and the research in&around CI, body, movement. She participates in international research projects, bringing arts-based or scientific research methods and movement together.

She has shared Contact Improvisation in weekly sessions with Syrian refugee women at Ad.dar Community Center, as a volunteer of “Your Movement is Free” Project of BoMoVu in the years 2017- 2018. Since April 2019, she has been doing Contact Improvisation sharings at BoMoVu within Critical Body Program.