EKİP / TEAM

Nil Delahaye

Nil bir kaç yıldır İstanbul’da capoeira yapıyor. Göç alanında çalışıp çeşitli alanlarda gönüllülük yaptıktan sonra, kendine, capoeira tutkusuyla hassas gruplarla çalışma hakkında edindiği becerilerini birleştirmeyi amaç edindi. Yerinden edilmiş çocuklar ve daha sonra kadınların spesifik ihtiyaçlarını odak merkezine alan programlar geliştirmeye başladı. 2015’te tam da bu alanda çalışan koca bir aktivist ve sosyal çalışmacı dünyasının varlığını keşfetti. Bu sayede fikrini Türkiye’ye taşımak için ilham aldı. Nil INALCO’da Türkoloji ve Hausa lisansları aldı, Rouen üniversitesinde dil didaktiği lisansüstü, ve Bilgi üniversitesinde kültür yönetimi masteri yaptı. BoMoVu’nun kurucusu, proje yazarı, ve ağ geliştiricisi olarak çalışıyor.

//

Nil has practiced capoeira in Istanbul for several years. After working in the field of migration and volunteering for different causes, she posed to herself the goal to bridge her passion for capoeira with her skills in working with vulnerable groups. She started developing programs that address specific needs for displaced children and then women. It is only in 2015 that she discovered a whole world of activists and social workers dedicating all their time to this very field. This is how she felt inspired to import this idea to Turkey. Nil studied Turcologia and Hausa at INALCO, language didactics at Rouen University, and cultural management at Bilgi University. She works in BoMoVu as an initiator, a project developer and network builder.

İletişim//Contact: nil.delahaye@bomovu.org

 

Eleni Nadin Diker

Eleni 2012 yılından beri hem sahada hem de akademik alanda göç ve iltica konuları üzerine çalışıyor. 2012 yılında İstanbul’da Uluslararası Göç Örgütü’ne girdi ve 2016’ya kadar mültecilerle, kağıtsız göçmenlerle, insan ticareti mağdurları ve refakatsiz göçmen çocuklarla çalıştı.   İnsan ticareti konusunda yapmış olduğu bir araştırma sırasında mağduriyetin boyutlarının ne kadar farklılaşabildiğini, fakat destek mekanizmalarının ne kadar tek tip ve yetersiz olduğunu gördü. Spor geçmişi olmasa da sporun ve beden hareketinin gücünü kısa zamanda Nil’le ve Gözde’yle keşfetti, onlardan ilham alarak bu işe dahil oldu.   Eleni, Boğaziçi Üniversite’sinde Ekonomi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Maastricht Üniversitesi Kamu politikaları ve İnsani Kalkınma bölümünde yapıp, aynı sene içinde Göç Çalışmaları konusunda uzmanlaştı. Şu anda MiReKoç’ta göç araştırmacısı olarak çalışmakta olan Eleni, BoMoVu ekibinde proje geliştirici, danışman, ve ağ geliştiricisi olarak yer alıyor.

//

Eleni has been working on migration and asylum issues both on the ground and in academia since 2012. She started working at the International Migration Organization (IOM) in Istanbul in 2012 and worked with refugees, undocumented migrants, human trafficking victims and unaccompanied minors until 2016. She discovered through her research on victims of human trafficking, how the dimensions and the scale of needs vary, but how uniform and inadequate the support mechanisms are. Even though she does not have a sports background, she discovered the potential of body movement as a tool for empowerment through the inspiration of Nil and Gözde and got engaged in the idea. She holds a BA in Economics from Bogazici University and  MSc in Public Policy and Human Development from Maastricht University with a focus on Migration Studies. Currently working as a migration researcher at MiReKoç, Eleni is acting as a project developer, expert and advisor, and network builder in BoMoVu.

İletişim//Contact: eleninadin.diker@bomovu.org

Gözde Mimiko Türkkan

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Fotoğraf ve Video lisansının ardından, bir akademik yıl boyunca fotoğraf eğitmenliğinin üzerine Londra’da Central Saint Martins Sanat ve Tasarım okulunda Güzel Sanatlar yüksek lisansı yapan Gözde, görsel sanatlar alanında tam zamanlı olarak çalışmalar üretmekle beraber, spor vasıtasıyla 2. bir kariyer sürdürmekte. Yaklaşık 10 yıllık kick-box ve Muay Thai (Tayland Boksu) pratiğinin ve 2011 yılında Tayland’da 2 aylık yoğun bir antrenman döneminin ardından, bu dövüş sporlarını keyifli bir sportif aktivite niyetiyle yapmak isteyenlere yönelik dersler vermek için 2013’te antrenörlük belgesi aldı. Ayrıca CrossFit Level 1 trainer sertifikasına sahip olan Gözde, İstanbul’daki ilk amatör koşu gruplarından biri olan İstanbul Koşu Kuvvetleri’nin kurucularından ve spor ile alakalı çeşitli projelerde editörlük yapıp, sosyal medya içerik üretimi ve yönetiminde yer alıyor. Hem sanat, hem de spor alanlarında deneyim ve bilgilerini paylaşmaktan büyük zevk duyuyor. Sanat üretiminin ana konusu sosyal olarak inşa edilmiş kimlikler ve cinsiyet kimlikleri. BoMoVu’da Muay Thai antrenörü olarak ve sosyal medya ve marketing alanlarında görev alıyor.

//

Full time artist with a BA in Photography & Video at Bilgi University, a year of photography instructor experience at the same institution and an MA in Fine Arts at Central Saint Martins in London, Gözde also pursues a second career path through sports. After about 10 years of kick-boxing and Thai-boxing (Muay Thai) practice and 2 months of intense training in Thailand in 2011, she decided to obtain her license in 2013 and teach these martial arts to those who wish to practice it for recrational purposes. Holder of CrossFit Level 1 Trainer certificate, she is also the co-founder of one of the first amateur run crews in town, Istanbul Koşu Kuvvetleri and works in several sports-related projects as an editor, social media manager and developer. She is passionate about passing on her experience and skills in both the arts and sports domains. Her arts path involves investigating the social and gender-based identity issues. She works in BoMoVu as a Muay Thai trainer and social media and marketing manager.

İletişim//Contact: gozde.turkkan@bomovu.org

 

Burcu Ayan

Küçük yaştan beri yüzme, voleybol, tenis gibi sporlarla uğraşan ve uzun yıllar yüzme alanında farklı yaş gruplarından insanlara eğitim veren Burcu, sporun- beden hareketinin kişinin bedenine ve çevresine dair algısını desteklemeye açık bir tarafı olduğunu fark etti. Hem bu destekleyici güçten faydalanmak hem de paylaşmak isteğiyle birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yaptı. Mühendis olmak için girdiği İTÜ’den ayrılıp Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimi almaya karar verdi ve bu yeni süreç durumlara, metinlere ve ilişkilere bakışını büyük ölçüde değiştirdi. Hayatın her alanında bir arada kalabilmenin imkanları üzerine düşünmeye başladı. Halihazırda Bilgi Üniversitesİ Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. BoMoVu ekibinde Hareketin Özgür projesinin koordinasyonunu sağlamak ve sporculardan oluşan gönüllü ağını geliştirmeye destek olmak üzere yer alıyor.

//

Burcu, who has been engaged in sports such as swimming, volleyball, tennis since a young age and trained people from different age groups for many years in the field of swimming, realized that the body movement was an obvious way to support the perception of the body and its surroundings. She volunteered in many NGOs to benefit from this supportive power as well as to share. She left ITU Engineering program and decided to pursue the undergraduate education at Mimar Sinan University, Department of Sociology, and this new process changed her perspective about the situations, the texts, and the relations. She began to think about the possibilities of staying together in all aspects of life. She currently holds a master’s degree in the Cultural Studies Department of Bilgi University. She involved at BoMoVu team in coordinating the “Your Movement is Free” project and supporting the development of a volunteer network of sport practitioners.

İletişim//Contact: burcu.ayan@bomovu.org

 

Fatih Gençkal

Fatih Gençkal oyuncu, yönetmen, eğitmen ve performans kolektifi Köşe’nin kurucu
 üyesidir. İstanbul’da tamamladığı Siyaset
 Bilimi eğitiminin ardından New York’taki
 CUNY Brooklyn College’den Oyunculuk
dalında Yüksek Lisans derecesini aldı.
Oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaları
aralarında Theater Freiburg, TheaterFormen (Almanya), PS 122 (ABD), Wuk Flieger (Avusturya), İstanbul Tiyatro Festivali’nin bulunduğu 20’yi aşkın ülkedeki mekanlarda ve festivallerde sergilendi. Suzuki Company of Toga, SITI Company ve Grotowski Enstitüsü ile fiziksel tiyatro çalışmaları gerçekleştirdi. Çeşitli üniversitelerde ve Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nde fiziksel tiyatro üzerine eğitmenlik yaptı, çeşitli tiyatro oyunları ve kuramsal kitaplar çevirdi. 2010 yılından bu yana Capoeira çalışmalarını sürdürüyor. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans alanında ikinci Yüksek Lisans çalışmasını yapmaktadır. BoMoVu’da saha çalışmalarına katılır.

//

Fatih Gençkal is a performer, director, teacher
 and co-founder of the performance collective Köşe. He received a BA in Political Science and an MFA in
Acting from CUNY Brooklyn College. His
performance and directing work has
been seen in Theater Freiburg, TheaterFormen (Germany), PS122 (New
York, USA), Wuk Flieger (Austria) and
International Istanbul Theater Festival among others. He has also worked with the Wooster Group, Suzuki Company of Toga and SITI Company on physical theater. In Turkey, the New Theater Magazine nominated him for The Best Promising Actor in 2014. He currently pursues his second MFA degree in Contemporary Dance at the Mimar Sinan University of Fine Arts. Fatih is a capoerista since 2010. He implements field works with BoMoVu.

 

Çağıl Kayan Widegren

Geçimini mimarlıkla sağlayan Çağıl iş dışı vaktinin büyük bir kısmını capoiera’ya ve diğer masa başı olmayan işlere adamıştır. Stockholm’de mimar olarak çalışan Çağıl, lisans eğitimini İTÜ Mimarlık bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans için gittiği İsveç´te tezini mimarlık-zihin ilişkileri üzerine yazdı ve çeşitli araştırma merkezleri ve üniversitelerde fikirlerini sunma fırsatı buldu. Ofis dışındaki vaktinde capoeira grubu organizasyonları yapan ve çocuklar için atölyeler düzeneyen Çağıl, bir kaç aylığına gittiği Brezilya’da da capoeira yapmaya devam etti ve Portekizce öğrendi. İsveç’teki yaşantısına bir sene ara vererek esiyle birlikte İstanbul’a taşınarak buranın değişen sosyal ve kültürel yapısını deneyimlemeye karar verdi. Bu bir sene içinde belediyeler ile proje bazlı mimarlık işine devam ederken aynı zamanda gönüllü bir organizasyonla çocuklar için yaz okulunda çalıştı.Yine capoeira antremanlarında tanıştığı Nil aracılığıyla BoMoVu’ya katıldı. 2016’dan itibaren tekrar İsveç’e dönen Çağıl, BoMoVu’da, tasarımcı, konsept geliştirici ve blog sorumlusu olarak çalışmaya devam etmekte.

//

Cagil is an architect pursuing non-desk activities, sharing half of her time to capoeira. Bachelor degree in architecture in Istanbul Technical University, later she took MArch in Chalmers University of Technology in Sweden. She focused on connections between brain and environments and published thesis on Neuro-architecture, which was presented in various universities and hospital research centers. Apart from office work she had been training capoeira, and been organizing events, and taking part in children workshops. She had been in Brazil various times, trained both in Salvador and São Paulo. She had a one year off back to Istanbul where met Nil and other beautiful founders of BoMoVu. During the year she cooperated with volunteer initiatives and had been teaching capoeira for children in summer schools. From 2016 once again back to Sweden for long term, she continues teaming up with BoMoVu as a designer, a concept developer, and responsible keeping up the blog.

 

Pınar Özer

Pınar çocukluğundan beri bale, son yıllarda da bale öğretmenliği yapıyor. Başladığı Sosyoloji eğitimini yarım bırakıp Bilgi Üniversitesi’nde Sahne Sanatları Bölümü’nü bitirdi. Türkiye ve Almanya (Berlin HZT)’da çeşitli koreograflarla çalıştı. Gerek koreografların talimatlarına uydu, ne isteniliyorsa yaptı, gerek yaratıcı dansçı olarak katıldı. Çeşitli beden, hareket ve dans tekniklerini öğrendi. Bu süreçte bedensel faaliyetlerin toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumuna olan etkisiyle yüzleşti. İçselleştirdiği “bale-beden”le ve onun uzantısı olan herşeyle oynamaya, açılan ihtimalleri ve deneyleri günlük hayatın etkinliklerine yansıtmaya başladı. Şimdi, eleştirel yaklaşımı yapıcı pratikle buluşturan, meseleyi bedenden ve onun ihtimallerinden ele alan ve bunu izolasyondan kurtarıp paylaşıma açan Bomovu’nun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor. BoMoVu’da cinsiyet ve kimlik konularını merkezde tutarak ağ geliştirici olarak çalışıyor.

//

Pınar dances since childhood and teaches ballet since a few years. After starting sociology studies, she shifted to the Performing Arts Department of Bilgi University. She worked with different choreographers in Turkey and Germany (Berlin HZT). She sometimes obeyed the given instructions as asked, and sometimes she participated with her own creativity. She learned different body, movement and dance technics. During that period, she faced the impact of body activities on the construction of social gender roles . She strated playing with the “body-ballet” she internalized and everything that relates to it, and started reflecting the opening possibilities and experiences on the activities of life. She is now happy to be part of BoMoVu, because it enables the meeting of critical approach  and constructive practice, deals with the body and its possibilities, saves these from isolation and opens to share. She works as a network developer to include sports/performing arts people by concentrating on gender and identity.

 

Ayşe Merve Kamacı

2009 yılından bu yana iletişim sektörünün farklı alanlarında çalışan Ayşe, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim bölümü mezunu. İş hayatına İstanbul merkezli bir stratejik araştırma merkezinde internet içerik editörü olarak başladı. Freelance akademik ve kurumsal çeviri çalışmalarından sonra haftalık ekonomi dergisi Bloomberg Businessweek Türkiye’de çalışmaya başladı. Dergide edindiği beş yıllık ekonomi ve teknoloji muhabirliği deneyiminden sonra bugün, markalara kurumsal iletişim ve medya ilişkileri danışmanlık hizmeti sunan uluslararası bir PR ajansında çalışmaya devam ediyor. Ayşe bir yandan da “toplumsal eşitlik için beden hareketi” mottosuyla tanışmasını sağlayan BoMoVu’nun iletişim çalışmalarını üstleniyor.

//

A graduate of Translation Studies of Istanbul University, Ayşe has been working in a variety of sectors of the communication industry since 2009. She began her career as an internet content editor at an Istanbul-based center for strategic research. She has, in the meantime, translated several academic and corporate manuscripts as a freelance interpreter. She then started her journalism career at Bloomberg Businessweek, a weekly economy magazine in Turkey. After five years of journalism experience in the economy and technology sections, she has continued her career at an international PR agency offering consultancy services in corporate communications and media relations. Ayşe is now also managing and executing the communication projects of BoMoVu, which introduced her to the motto of “physical movement for social equality”.

 

Aslı Ersoy

İstanbul’da müze eğitimcisi olarak çalışan Aslı Ersoy, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ile SUNY Binghamton Üniversitesi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler çift diploma programı ve Güzel Sanatlar, Resim Bölümü’nde tamamladı. Ardından, Pratt Institute’da Sanat ve Kültür Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. 2007-11 yıllarında Amerika’da Rubin Museum of Art, Pratt Manhattan Gallery gibi sanat kurumlarının eğitim ve kamu programlarında çalıştı. New York’da bulunduğu yıllarda sanat-eğitim alanlarına odaklanan çeşitli sosyal sorumluk projelerinde danışman olarak görev aldı. İstanbul’a döndükten sonra ise sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklar ve gençlerin sosyo-kültürel çalışmalara katılımını arttırmak; kendilerini kültür-sanat araçları ile ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli programlar yürüttü. Aslı, beş yıl boyunca düzenli olarak yogaya devam ettikten sonra yoga bilgisini ve uygulamasını, çocuklarla birlikte ve çocuklar için çalışma tutkusuyla birleştirmek istedi. 2015’de Neslihan İskit tarafından verilen ”Çocuk Yogası ve yOgaMini Projesi” sertifika eğitimini tamamlayarak çocuk yogası eğitmenliği yapmaya başladı. 2014’den beri koşmayı da hayatının bir parçası haline getiren Aslı, bugüne kadar İstanbul Maratonu, Runatolia ve WFL İzmir gibi yarışlara katılarak Koruncuk Vakfı, Wings for Life gibi STK’lar için bağış topladı.

//

Aslı Ersoy received her BA in dual-degree program, Global Affairs and International Studies from Bosphorus University and Binghamton University with a minor in fine arts, drawing at Binghamton University. She also holds a M.A. in Arts & Cultural Management from Pratt Institute. Between 2007 and 2011, she worked in the public programs and education departments of the Rubin Museum of Art and Pratt Institute Gallery. She also worked as a consultant on several community development and arts education projects in New York. After coming back to Istanbul, she has started to work as a museum educator and lead many programs to strengthen and encourage the participation of economically and socially disadvantaged children & teens in the art, and to develop students’ creativity, self-expression and critical thinking skills through arts and design. After practicing yoga for almost five years, Aslı decided the next step was to integrate her love of working with and for children into her yoga practice and so that she would be able to bring children all the joy and benefits from yoga. In 2015, she completed her YogaKids Teacher Training and yOgaMini Project with Neslihan İskit. Also, running has been a part of Aslı’s life over the last two years and she ran for Koruncuk/ Turkish Foundation for Children in Need of Protection and Wings for Life in Istanbul Marathon, Runatolia and WFL İzmir’16.