Eleni Nadin Diker

Eleni 2012 yılından beri hem sahada hem de akademik alanda göç ve iltica konuları üzerine çalışıyor. 2012 yılında İstanbul’da Uluslararası Göç Örgütü’ne girdi ve 2016’ya kadar mültecilerle, kağıtsız göçmenlerle, insan ticareti mağdurları ve refakatsiz göçmen çocuklarla çalıştı.   İnsan ticareti konusunda yapmış olduğu bir araştırma sırasında mağduriyetin boyutlarının ne kadar farklılaşabildiğini, fakat destek mekanizmalarının ne kadar tek tip ve yetersiz olduğunu gördü. Spor geçmişi olmasa da sporun ve beden hareketinin gücünü kısa zamanda Nil’le ve Gözde’yle keşfetti, onlardan ilham alarak bu işe dahil oldu.   Eleni, Boğaziçi Üniversite’sinde Ekonomi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Maastricht Üniversitesi Kamu politikaları ve İnsani Kalkınma bölümünde yapıp, aynı sene içinde Göç Çalışmaları konusunda uzmanlaştı. Şu anda MiReKoç’ta göç araştırmacısı olarak çalışmakta olan Eleni, BoMoVu ekibinde proje geliştirici, danışman, ve ağ geliştiricisi olarak yer alıyor.

 

Eleni has been working on migration and asylum issues both on the ground and in academia since 2012. She started working at the International Migration Organization (IOM) in Istanbul in 2012 and worked with refugees, undocumented migrants, human trafficking victims and unaccompanied minors until 2016. She discovered through her research on victims of human trafficking, how the dimensions and the scale of needs vary, but how uniform and inadequate the support mechanisms are. Even though she does not have a sports background, she discovered the potential of body movement as a tool for empowerment through the inspiration of Nil and Gözde and got engaged in the idea. She holds a BA in Economics from Bogazici University and  MSc in Public Policy and Human Development from Maastricht University with a focus on Migration Studies. Currently working as a migration researcher at MiReKoç, Eleni is acting as a project developer, expert and advisor, and network builder in BoMoVu.