GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI: TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ BEYKOZ ŞUBESİ İÇİN TENİS EĞİTMENİ ARIYORUZ!

BoMoVu olarak, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şubesi’nin (TOFD) hizmet sunduğu felçli çocuklara yönelik tenis çalışmalarını desteklemek ve düzenli bir programa oturtmak için harekete geçtik!

Omurilik felci (parapleji) ile yaşayan çocuklar, çevresel ve toplumsal faktörlerden dolayı, hareket hakkı en çok engellenen gruplardan biridir. Bu çocukların hareket hakkına erişimi çeşitli çevre düzenleme ve toplumsal farkındalık artırma çalışmalarıyla iyileştirilebilir. Ancak bizlerin de savunduğu gibi spor ile güçlenme sağlanırsa, felçli çocuklar kendi haklarını en küçük ölçekten başlayarak kendi başlarına savunabilir duruma gelecektir. Çünkü paraplejili olsun veya olmasın, bireyler spor yaptıkça hem kendilerine hem de çevredekilerine karşı başarabildiklerini göstermek için önemli bir alan kazanır.

Bu bağlamda TOFD Beykoz Şubesi, paraplejili çocuklara yönelik tenis programıyla şunları hedefliyor:

  • Spor sayesinde paraplejili çocuklarda topluma ve kendi çevrelerine karşı mental güçlenme yaratmak
  • Büyüme aşamasındaki çocukların fiziksel gelişmelerini desteklemek
  • Hareket kabiliyeti geliştikçe, otonomi edinmelerinin önünü açmak

BoMoVu olarak bizse bu çalışmanın hayata geçmesinde temel rol üstlenecek gönüllü tenis eğitmenlerini arıyoruz.

Süreç:

TOFD’deki çocukların spor ihtiyaçlarını karşılayacak gönüllü sporcu programı 3 aşamadan oluşuyor:

  • Gönüllü eğitimi – TOFD Beykoz Şubesi ve BoMoVu’nun hazırladığı açık çağrıya cevap veren tüm gönüllü sporculara yönelik yarım günlük bir eğitim çalışması düzenleyeceğiz. Eğitimde gönüllülerimize TOFD Beykoz Şubesi’nin çalışma prensipleri ve paraplejili çocuk grubu ile çalışırken hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği gibi hassas noktalar aktarılacak.
  • Eşleşme – Gönüllü eğitimi sonrası, sporcu ve yararlanıcıların düzenli olarak bir araya gelebileceği bir ders takvimi geliştireceğiz.
  • Takip – BoMoVu olarak ilk derslerde hazır bulunacağız. Ayrıca kurduğumuz bilgi paylaşım ağı üzerinden gönüllü sporcularımızı tüm eğitim sürecinde takip edecek, ihtiyaç duydukları konularda destekleyeceğiz.

Kimler başvurabilir?

Amatör veya profesyonel tenis oynayan, bundan zevk ve mutluluk duyan, bu mutluluğunu başkalarıyla paylaşmak isteyen herkes gönüllü programına başvurabilir.

Nasıl başvurabilirsiniz?

Aşağıdaki formu doldurarak gönüllü programımıza başvurabilirsiniz:

https://goo.gl/forms/k2HZFHkpUoTVIOKn1

BoMoVu nedir?

Sporcuların sosyal çalışmalara dahil olmaları için hem sporun sosyal güçlendirmedeki faydalarını Türkiye’de tanıtmak, hem de STK’ların birlikte çalıştıkları her türlü ihtiyaç sahibi grubun ihtiyaçlarına göre gönüllü sporculara eğitim ve bilgi vererek STK’larla aralarında köprü kurmayı hedefleyen bir sosyal inisiyatifiz. Amacımız spor türlerinin içinde yer alan çeşitli ayrımcılıklarla mücadele etmek ve sporu/beden hareketini toplum bireyleri için özgürleştirici birer unsura çevirmek. Başta İstanbul ve sınır illeri olmak üzere tüm Türkiye illerindeki dar gelirli, yerlerinden edilmiş ve risk altındaki çocuklar, engelliler, azınlıklar ve kadınlara ulaşmak istiyoruz.

Ayrıca sorularınız için contact@bomovu.org adresimizden bize ulaşabilirsiniz.