GÖNÜLLÜ SPORCU PROGRAMI / VOLUNTEERING SPORTSPERSON PROGRAM

BoMoVu’nun geliştirdiği gönüllü sporcu programıyla, sporun sosyal fayda yaratma gücüne dayanarak çeşitli ihityaç sahibi gruplarla çalışan sivil oluşumlarla çalışıyoruz. Bu çerçevede, gönüllü sporcu programımız 5 aşamadan geçiyor:

  1. Ihtiyaç tespit ve spor ile fayda sağlama potansiyeli analizi
  2. Bulgulara göre eğitim geliştirme
  3. Gönüllü eğitimi
  4. Gönüllülerle devamlılığı ve amaçları olan program geliştirip uygulamaya sokmak
  5. Gönüllü takibi ve program iyileştirmeye yönelik çalışmalar

Bu bağlamda, her an gönüllü ihityacımız olabiliyor. Ayrıca, gönüllü sayımız arttıkça, sivil oluşumlarına spor programlarını da biz teklif edebiliriz!

Mülteci çocukları, omurilik felçli çocuklar, risk altında yaşayan çocuklar bizim şu ana kadar çalıştığımız ve gönüllümüz oldukça daha çok çalışabileceğimiz gruplardır.

İlgili çalışmalarımız:

Sulukule çocukları için spor programı oluşturma projesi başladı

Gönüllü çağrısı: Sulukule Gönüllüleri Derneği için sporcu ve beden hareketçi arıyoruz!

BoMoVu – Sulukule Gönüllüleri Derneği gönüllü sporcular eğitimi / training for volunteering sports practitioners

SGD sporcularla buluşturuldu // SGD met the sportspersons

Gönüllü Sporcu Programımız Aysun Koca’nın anlatımıyla Medyascope.tv’de / Our Sport Program as told by Aysun Koca on Medyascope.tv

GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI: TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ BEYKOZ ŞÜBESİ İÇİN TENİS EĞİTMENİ ARIYORUZ!

Sulukule Gönüllüleri Derneği ile yeni dönem beden hareketçileri arıyoruz

Hareketin Özgür projemiz başlıyor!

Facebook:

SGD’den fotoğraflar

Türkiye Omurilik Felçiler Derneği Beykoz Şubesi ile çalışmalarımız:

Oğuz Mescioğlu ile tenis

Görsel 2

Görsel 3