Gülcan Küçük

2014’te henüz yüzmeye başladığımda, kısa süre içinde, sporun ve beden hareketinin, dinamik bir süreç içinde, insanlarda; benlik, beden ve yapılabilirliğin sınırları ile ilgili dönüştürücü bir etkisinin olduğunu keşfettim. Yüzme, hala benim için ‘kendimden öğrendiğim’ bir eylem ve hareket biçimi olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yine o yıllardan beri, sanatın ve müziğin de iyileştirici ve dönüştürücü gücüne duyduğum inançla, bu alandaki çalışmaları takip ettim ve küçük bir kısmının parçası olabildim. Bu kapsamda ayrımcılık ve toplumsal eşitsizlik alanında geliştirdiğim bir çalışma olarak Şubat Kolektifi müzik topluluğunun aynı zamanda bir üyesiyim. Analog fotoğrafçıyım; mülteci hakları alanında çocuklarla ve gençlerle fotoğraf atölyeleri yürüttüm. Anadolu Üniversitesinde Sosyoloji eğitimi aldım ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde bir yıl süreli lisansüstü dersleri takip ettim. Ses, müzik ve göç alanında araştırma yapma ve proje geliştirme gayretindeyim.

BoMoVu’yla 2018 yılında, ilk Barışa Oyna Yaygınlaştırma Eğitimi’nde tanıştım. Toplumsal barışı tesis etmek ve sınır algısını iyileştirmek için geliştirilen Barışa Oyna’nın aynı zamanda, çocuk oyunlarıyla, çocukların kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımasına, fiziksel ve psikolojik şiddetten kaçınmasına olanak tanıdığına tanık oldum. Katılımcı olarak kurduğum ilişki, bugün, Barışa Oyna saha çalışması ve yaygınlaştırma eğitim kitapçıklarının yayına hazırlanması ve metin yazarlığı gibi görevlerle devam etmekte.