HAREKET İLKELERİ / ACTING PRINCIPLES

 • Katılımcı hareket: BoMoVu, kar gütmeyen amaçlarla sosyal alanda yararlı olmak isteyen sporcuların ve gösteri sanatçılarının katılımı için yaratılmış bir ağdır. Bu sebeple, katılım ve inisyatif alma teşvik edilir. BoMoVu, bu insanların kendi sporlarını veya sanatlarını kullanarak sosyal programlar geliştirmeleri ve onları hedef kitleyle buluşturmalarını sağlamak için vardır. Toplumda oynamak istedikleri rol hakkında insanların hür iradesi teşvik edilirken, BoMoVu’yu bir araç olarak kullanmalarını istiyoruz.
 • Yardımsız yardım olmaz: BoMoVu’nun amacı “hassas gruplara” ulaşmaktır. Ancak, BoMoVu aracılığıyla götürülen “insani yardım”adına verilen hizmetin mağdur edici olmasından kaçınılmalıdır. Refah, bir insanda yerleştirilen elle tutulur bir değer değildir. Yararlanıcıdan kaynaklanan bir süreçtir; çalışan konumundaki kimse sadece, her insanın kendi içinde bulunan mutluluk ve zevk alma potensyelini keşfetmesi sürecinde tetikleyici bir güçtür. Aynı şekilde, çok tatmin edici bir iş olmakla birlikte, çalışan sadece kendisinin paylaşabildiği bir tutkuyu ve beceriyi simgeleştirirken karşılığını takdirlerle alır. Bu sebeple iki taraf ta birbirine yardım etmiş olur.
 • Bilgi paylaşımı: BoMoVu üyeleri, ağında barındırdığı tüm bilgilerden beslenmeleri konusunda teşvik edilir. Birbirine ihtiyacı olan kişiler arasında köprüler kurulmaya ve aktif katılımcılardan oluşan bir havuz yaratılmaya çalışılır ve bu havuza katılmak isteyen kişiler, gruplar, ve oluşumlar bilgilerini ve becerilerini sunarak başkalarınınkinden de beslenirler.
 • İletişim ve saygı: İnsanlar çalışmak için bir araya geldikçe, her türlü gerilim ve çatışma saygı çerçevesi içersinde ve yaş, cinsiyet, yönelim, ırk, din, veya siyasi görüş gözetmeden mutlak eşit konumlardan konuşulmalıdır. Sağlıklı çalışma ilişkileri kurabilmek adına iktidar, hiyerarşi ve farklı muameleye izin verilmemelidir.. BoMoVu’nun bir veya birkaç üyesi başkasının söyleminden veya davranışlarından dolayı kendine hakaret edilmiş veya baskı altında hissediyorsa, bu konu grup içersinde mutlaka dile getirilmelidir.
 • Takdir: Her iş bir çabadır ve karşılık olarak takdir ve teşekkür almalıdır. BoMoVu ile çalışırken, birşeylerin inşaasına katkıda bulunmuş herkese teşekkür edilmesi ve minnet duyulması gerektiğine inanıyoruz; bu başarı bir ekibin, ve dahası bir fikrin başarısı haline gelmelidir.
 • Otonomi: Sosyal iş alanı bir çok yönüyle politize olabiliyor. BoMoVu olarak bağımsızlığımızı siyasi ajandalar ve görüşlerden korumak istiyoruz. Bununla birlikte, faydalanıcılarımızın siyasi veya kültürel geçmişi hizmet verme kararımız konusunda kriter teşkil edemez. BoMoVu siyasi değerler taşımaz ve BoMoVu sayesinde yapılan işler siyasi içerikli olmamalı. Siyasi baskılara bakmaksızın hedef kitlelerimizin menfaati konusunda şeffaf ve dürüst kalmayı prensip ediniyoruz.

//

 • Participatory action: BoMoVu is a network that is for the disposal of sports practitioners and performing artists who want to engage into social work with non-lucrative motivations. For this reason, participation and initiative is encouraged. BoMoVu is here to help practitioners elaborate a social program with their sport or art and to bridge them with intended populations. People are encouraged to show self-determination for the role they want to play in the society, BoMoVu is a tool for them.
 • There is no help without help: The aim of BoMoVu is to reach out to “vulnerable groups”. However, the “aid” or “humanitarian work” performed through BoMoVu should beware victimizing the populations served. Well-being, being the service brought to concerned populations, is not a tangible value that can be set for good in any person. It is a process that sources from the beneficiary herself; the worker only serves as a push-factor for the discovery of the potential of happiness and joy that each human beholds inherently. On the same note, together with being extremely rewarding, the worker gets satisfaction from recognition for sharing a passion and skills only herself is able to transmit. For this, both sides are helping each other.
 • Knowledge sharing: BoMoVu is a network that avails its members to benefit from all the knowledge shared inside it. The effort is put on creating bridges between entities that need each-other, and to render this into a pool of active participants. People, groups, and organizations who want to join this pool are offering their knowledge and skills, as much as they feed from it.
 • Communication and respect: As people come together to work, all forms of frustration and conflict should be discussed in the frame of respect in strictly equal positions without any consideration for age, gender, orientation, race, religion, or political view. Games of power, hierarchy, and different treatment should be annihilated for the sake of a healthy working relationship. If one or several members of BoMoVu feel offended or oppressed by the speech or behaviour of another, this matter should be disclosed and discussed in group.
 • Appreciation: Each work is an effort that deserves appreciation and thanking. When working together with BoMoVu, we value thanking and acknowledging all people who participate on the building of something that becomes the achievement of a team, and of an idea too.
 • Autonomy: The field of social work is highly politicized in many ways. As BoMoVu, we want to protect our independence in that we remain detached from political agendas and views. Accordingly, the political or cultural backgrounds of our beneficiaries do not represent criterias for service providing neither. BoMoVu does not carry political values and the work performed through BoMoVu can not have a political content. Irrespective of any political pressures, we want to remain transparent and honest about the interests of our target population.