Hareket Okulda

Hareket Okulda, çocukların öğrenme becerilerini desteklemek, iyi olma haline katkıda bulunmak ve öğrencilerin toplam hareketini artırmak amacıyla, okullardaki fiziksel aktiviteleri destekleyecek araçlar geliştirmek yoluyla 2019-20 eğitim öğretim yılında uygulayacağımız bir projedir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, NIKE’ın ana desteği ve Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yürütücülüğünde başlattığımız Hareket Okulda projesi ile Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) olarak; beden eğitimi dersleri ve okul kulüplerine çeşitlilik katacağına inandığımız basketbol ve dans kulüpleri yürütüyoruz.

 

Projenin pilot döneminde İstanbul’daki Kurtuluş Ortaokulu ve Eyüp Cumhuriyet Ortaokulu’nda dans ve basketbol kulüp etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje, kulüp etkinliklerin yanı sıra NIKE’ın global ölçekte geliştirdiği aktif okul çerçevesinin Türkiye’ye uyarlanmasını da kapsamaktadır. Okulların daha aktif hale gelmesi için izlenmesi gereken adımları ve etkinlikleri barındıran bu çerçeveden yola çıkarak, tüm öğretmenlerin uygulayabileceği bir kılavuz oluşturulması sağlanacaktır. Bu kapsamda BoMoVu tarafından kulüp aktivitelerini uyguladığımız okullardaki beden eğitimi öğretmenlerine, koçlara ve okul çalışanlarına verilecek eğitimler aracılığıyla okulun tüm paydaşlarının; spor ve beden hareketine katılımın  desteklendiği bir okul kültürünün oluşmasına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz.

 

Allso Academy ve Dans Fabrika’nın eğitmenleri ve BoMoVu gönüllüleri vasıtasıyla gerçekleştirilecek basketbol ve dans etkinlikleri, her iki okulda haftada birer kez yer alacak. Bu aktivitelere başlamadan evvel, antrenör ve gönüllüler ile birlikte hem beraber çalışacağımız hedef kitleyi tanımak hem de bir müfredat oluşturmak amacıyla tüm gün süren bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimde özellikle sporun sosyal faydaya nasıl dönüşebileceği, toplumsal cinsiyet ve spor, sporda fiziksel ve duygusal güvenlik, çocuk koruma üzerine konuştuk. Okuldaki antrenmanlar devam ettikçe, öğrencilerle, velilerle, antrenör ve gönüllülerle dayanışma- bilgi paylaşımı toplantılarımız devam edecektir.