Hareketin Özgür belgeseli

Bu film, BoMoVu Derneği’nin “Hareketin Özgür” adlı projesinden esinlenmiştir. Bu proje, hareket hakkının bedenselleşmesi için çalışan sporcuların ve performansçıların emeğiyle gerçekleşmiştir. Futbol antrenörü Baran Ucal ve Hip Hop danscısı Göker Yıldız Ad.dar Merkezi ve Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde çocuklar ve genç yetişkinler ile bedensel pratiklerine dair tutkularını paylaşıyorlar. Filmde bedenin perspektifinden bu paylaşım ele alınmış. Yönetmen: Gökçe İnce

Destekçi: İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı

 

This film is inspired by BoMoVu Association’s project “Your Movement is Free”. This project was realised thanks to the efforts of sports and performing arts practitioners with the aim to embody the right to movement. Football coach Baran Ucal and Hip Hop dancer Göker Yıldız share their passion for physical practices with children and young adults at Ad.dar Center and Tarlabaşı Community Center. In the film, this sharing was shown from the perspective of the body.

Director: Gökçe İnce

***

Hareketin Özgür BoMoVu derneğinin İstanbul’da yaşayan mültecilere erişen toplum merkezleri için geliştirdiği bir araçtır. Sporcu ve performans sanatçıları ağı sayesinde, mülteci çocuklar ve yetişkinler İstanbul’daki toplum merkezlerden aldıkları eğitimsel ve psiko-sosyal desteğine eşlik edecek bedensel aktivite programı sunuluyor. Vücut bütünlüğü hakkı anayasal bir haktır. İnsan bedeninin dokunulmazlığını koruyan haktır. Vücut bütünlüğü hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin temelini oluşturan bir prensiptir. Bir kişinin yaşam hakkı ve vücuduna saygınlığı bu hakkın korunmasından geçer. Bu çerçevede, BoMoVu’nun misyonu olarak insanın anayasal vücut bütünlüğü hakkını korumak ve geliştirmek amacıyla spor ve beden hareketi kullanır. Çatışma bölgesinden göç bağlamında, hareket hakkı hem uluslararası politikalar hem de çatışmaların yaşattığı fiziksel şiddet bakımından ciddi ölçüde tehlike altına atılan bir beden hakkıdır. Bu proje, yerinden edilmiş mültecilerin vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve insanların yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını fiziksel aktiviteler sayesinde geliştirmeyi hedefliyor.