HAREKETİN ÖZGÜR PROJESİ GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

Ne düşündüğümü, ne hissettiğimi kendi dilimde rahatça ifade edebilmek

İçine doğduğum ve hayatı tanırken bana eşlik eden anadilimde düşünebilmek, hayal edebilmek, yaşamı anlamlandırabilmek

Yaşadığım yerin, duyduğum seslerin, kokuların, gördüğüm insanların, hayvanların, evlerin, ağaçların, böceklerin; soluduğum havanın, yediğim yemeklerin tanıdık gelmesi

Okulumda, mahallemde, işimde, sokakta, otobüste temas ettiğim insanlarla kolayca konuşabilmek, ilişki kurabilmek

Yaşadığım dünyanın içine kendimi yerleştirebilmek; tutunabileceğim, benim için önemli, anlamlı bir şeyler bulabilmek

Bedenimin, içinde bulunduğu yere yabancılığını hissetmeden, kendimle, bedenimle, hareketimle barışık yaşayabilmek

Tüm bunlar, hayatın gündelik akışında kendiliğinden oluveren şeyler – haller bazen. Ama her birimiz, bunlar öylece oluvermediğinde düştüğümüz boşluğu tanıyoruz; bunun zorluğunu biliyoruz. Bazılarımız, bir araya gelip hareket etmenin, oyun oynamanın, sanat ve spor içinde buluşmanın ne kadar güçlendirici olabileceğini de deneyimledik; bu zorlayıcı koşullarda bile ilgilerimizi ve potansiyelimizi keşfettik, kendi gücümüzün farkına vardık. 

Savaş, şiddet, devlet baskısı, yoksulluk, vb. çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalmış insanların bu gündelik rutinin, tanıdıklığın kaybıyla ne çok ve ne kadar yalnız baş etmek zorunda kaldıklarını düşünelim. Tüm bunların, herkes için hak olan beden bütünlüğü, ifade ve hareket özgürlüğünün, sadece bazılarımızın belli bir zamanda sahip olduğu ayrıcalıklar olduğunu görüyoruz.

O zaman, harekete dair öğrendiklerimizi, becerilerimizi ve hareket ederkenki neşemizi paylaşmak, yaşadığı yerle bağlantı kurmanın yolunu bedeni ve hareketi aracılığıyla bulabilmiş olan herkesin sorumluluğudur. Yerinden edilmiş, göçe zorlanmış kişilerin, çevreleriyle ilişki kurmaları, kendilerini ifade etmeleri için çeşitli yollar bulmalarını desteklemek, güçlenmeleri için araçlar sağlamak; herkes için hareket hakkını ve özgürlüğünü genişletir.

“HAREKETİN ÖZGÜR” projesi için gönüllüler arıyoruz!

BoMoVu Derneği olarak geliştirdiğimiz Hareketin Özgür Projesi ile göç etmek zorunda bırakılmış insanların yeni yaşam mekanları ve kendi bedenleriyle kurdukları ilişkilere destek olmayı amaçlıyoruz. Ocak – Haziran 2020 aylarında, Başak Kültür ve Sanat Vakfı’na giden, birinci ya da ikinci kuşak göç tecrübesini yaşamış çocuklar ve kadınlarla, kendi bedenlerine erişim ve hareket haklarını kullanmalarına; yeni yerleşim mekanlarında daha rahat hareket etmelerine yardımcı olacak haftalık atölyeler yürütmeyi planlıyoruz. 

Her insanın spor yapmasını ve sanat alanında bedensel hareket içeren aktivitelere dahil olmasını, bunun bir insan hakkı olmasından hareketle savunuyoruz. Bir insanın eğitim, barınma, sağlık hizmetleri alma haklarının yanında bedenini kullanarak kendini geliştirmesi, beceriler edinmesi de, temel insan haklarındandır.

Gelin, İstanbul’daki mültecilerin hareket ve vücut bütünlüğü hakkını savunmaya, “Hareketi Özgür” kılmaya bize katılın. Amatör ya da profesyonel, eğitmen ya da değil, spor ve sanata dair bir becerisi olan ve bunu paylaşmak isteyen herkes gönüllü ağımıza davetlidir. Projenin ilk iki dönemi üzerine daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

http://bomovu.org/hareketin-ozgur-your-movement-is-free/

BoMoVu Nedir?

Sporcuların ve bedeniyle ilgili bir uğraşı olan herkesin sosyal çalışmalara dahil olmaları için hem hareketin sosyal güçlendirmedeki faydalarını Türkiye’de tanıtmayı hem de STK’ların birlikte çalıştıkları her türlü ihtiyaç sahibi grubun ihtiyaçlarına göre sporculara eğitim ve bilgi vererek STK’larla aralarında köprü kurmayı hedefleyen bir sosyal inisiyatifiz. Amacımız spor türlerinin içinde yer alan çeşitli ayrımcılıklarla mücadele etmek ve sporu/beden hareketini toplum bireyleri için özgürleştirici birer unsura çevirmek. Başta İstanbul ve sınır illeri olmak üzere tüm Türkiye illerindeki dar gelirli, yerlerinden edilmiş ve risk altındaki çocuklar, engelliler, azınlıklar ve kadınlara ulaşmak istiyoruz.

“Hareketin Özgür” projesinin ana fikri spor ve beden hareketi yoluyla kişilerin bedenleri ve içinde bulundukları mekanla kurdukları ilişkileri güçlendirmektir. Fiziksel aktiviteler sayesinde yerinden edilmiş insanların vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Hareketin Özgür projesi, Women Win desteğiyle devam etmektedir.

Projede birlikte gerçekleştireceğimiz aşamalar ve uygulama detayları:

  • Gönüllü Eğitimi ve Tanışma: BoMoVu’nun uzman ekibinin; çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, eleştirel pedagoji ve sosyal güçlenme gibi konularda geliştirdiği eğitimler ve projenin ilk iki aşamasında edinilen tecrübeler gönüllülerle paylaşılacak; katılımcı grubunun ihtiyaçları ve gönüllülerin önerileri konuşulacak.  Bu eğitim, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü BoMoVu mekanında yapılacak. 

Bu projede gönüllü olmak için, bir tam gün sürecek bu gönüllü eğitimine katılım zorunludur.

  • Uygulama yeri ve süresi: Projedeki aktiviteler 12 Ocak – 21 Haziran 2020 tarihleri arasında altı ay boyunca, her hafta Pazar günleri bir ders olarak, Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nda (Kayışdağı Mah., Ataşehir) yapılacak. 
  • Takip ve dayanışma: BoMoVu ekibi olarak derslerinize biz de katılacağız ve süreci birlikte takip edebileceğimiz bir iletişim ağı kuracağız. Aktiviteler devam ederken, birlikte belirleyeceğimiz iki günde gönüllü toplantısı yapacağız ve süreçte ortaya çıkan ihtiyaçları, önerileri konuşacağız.
  • Ücret: Gönüllü eğitmenlere, şehir içi ulaşım ve yemek masraflarını karşılayacağı düşünülen bir bütçe ayrılmıştır.

Kimler başvurabilir?

Bedensel olarak aktif olduğu herhangi bir spor ya da sanat aktivitesiyle uğraşan; uğraştığı aktivitenin kendisini güçlendirdiğini hisseden, bu aktiviteden keyif alan ve bunu paylaşmak isteyen herkes başvurabilir. Profesyonel, antrenör veya amatör olarak bedensel aktivite yapan herkese açığız.

Yerinden edilme ve göç sonucu İstanbul’a gelmiş insanların yeni mekanlarında daha rahat hareket etmesine yardımcı olacak atölyeler düzenlerken kendi beden ve mekan algısına dair de düşünmek isteyen, bir aradalığa önem veren herkesi bekliyoruz. Başvuru için lütfen formu doldurunuz: https://forms.gle/WNSYsn6YXAK6LNRbA