“HAREKETİN ÖZGÜR” PROJESİ İÇİN SPOR VE SANAT İLE İLGİLENEN GÖNÜLLÜLER ARIYORUZ!

Spor bilen ya da sanatsal bir aktivite ile uğraşan, bedeniyle, iki eliyle, duyularıyla bir beceri geliştiren ve pratikte uygulayan gönüllüler arıyoruz.

“Hareketin Özgür” BoMoVu Derneği’nin İstanbul’da yaşayan mültecilere erişen toplum merkezleri için geliştirdiği bir araçtır. Sporcu ve sanatçılar ağı sayesinde, mülteci çocukların ve yetişkinlerin toplum merkezlerinden aldıkları eğitimsel ve psiko-sosyal desteğe eşlik edecek bedensel aktivite programı sunulur.

Bu program vasıtasıyla göç etmek zorunda bırakılmış insanların yeni yaşam mekanları ve kendi bedenleriyle kurdukları ilişkilere/algılarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bedensel haklar insan haklarıdır, bu sebeple bir insanın eğitim, barınma, sağlık hizmetleri alma haklarının yanında bir de bedenini kullanarak kendini geliştirme, beceriler edinme hakkını savunuyoruz.

Gelin, İstanbul’daki mültecilerin hareket ve vücut bütünlüğü hakkını savunmaya, “Hareketi Özgür” kılmaya bize katılın.

 

BoMoVu Nedir?

Sporcuların ve bedeniyle ilgili bir uğraşı olanların,sosyal çalışmalara dahil olmaları için hem hareketin sosyal güçlendirmedeki faydalarını Türkiye’de tanıtmayı hem de STK’ların birlikte çalıştıkları her türlü ihtiyaç sahibi grubun ihtiyaçlarına göre sporculara eğitim ve bilgi vererek STK’larla aralarında köprü kurmayı hedefleyen bir sosyal inisiyatifiz. Amacımız spor türlerinin içinde yer alan çeşitli ayrımcılıklarla mücadele etmek ve sporu/beden hareketini toplum bireyleri için özgürleştirici birer unsura çevirmek. Başta İstanbul ve sınır illeri olmak üzere tüm Türkiye illerindeki dar gelirli, yerlerinden edilmiş ve risk altındaki çocuklar, engelliler, azınlıklar ve kadınlara ulaşmak istiyoruz.

“Hareketin Özgür” projesinin ana fikri spor ve beden hareketi yoluyla kişilerin bedenleri ve içinde bulundukları mekanla kurdukları ilişkileri güçlendirmektir. Fiziksel aktiviteler sayesinde yerinden edilmiş mültecilerin vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve insanların yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını geliştirmeyi hedefliyoruz

Hareketin Özgür projesi, Ankara’da İsviçre Büyükelçiliği’nin desteğiyle geliştirilmiştir.

 

Süreç:

Projenin süresi dört ay ve bu projede beraber çalışacağımız üç ayrı toplum merkezinde haftada üçer saat olmak üzere atölyeler düzenlenecek. Bu süre boyunca sizinle beraber şu adımlardan geçeceğiz:

–    Gönüllü eğitimi- BoMoVu ekibinin daha önce düzenlediği benzer etkinliklerden edindiği tecrübelerin gönüllülerle paylaşılması ve öneriler

–    Eşleşme- Birlikte hangi toplum merkezinde hangi saatlerde bulunacağınızı belirleme

–    Takip- BoMoVu ekibi olarak ilk derslerinize biz de katılacağız ve süreci birlikte yürütebileceğimiz bir iletişim ağı kuracağız.

 

Kimler başvurabilir?

Sporcu veya bedeniyle herhangi bir aktivite yapan, bundan zevk ve mutluluk çıkaran, bu mutluluğunu paylaşmak isteyen herkes başvurabilir. İster amatör, ister profesyonel, antrenör veya hobi olarak bedensel aktivite yapan herkese açığız.

Mültecilerin yeni mekanlarında daha rahat hareket etmesine yardımcı olacak atölyeler düzenlerken kendi beden ve mekan algısına dair de düşünmek isteyen, bir aradalığa önem veren herkesi bekliyoruz.
Başvuru için lütfen formu doldurunuz: https://goo.gl/forms/qmIyo8ULfTDPIz8r2