HAREKETİN ÖZGÜR PROJESİ YENİDEN BAŞLIYOR!

İstanbul’da yaşayan mültecilere ve yerinden edilmiş diğer göçmenlere erişen toplum merkezleri için 2017 yılında geliştirdiğimiz Hareketin Özgür Projesi’nin 3. Aşaması Aralık 2019 – Temmuz 2020 tarihleri arasında hayata geçiyor.

Projenin ilk iki dönemi (2017-2018), hem mültecilerin aktif olarak yer aldıkları hem de yerinden edilmiş iç göçmenlerin dayanıştığı üç toplum merkezinde gerçekleştirildi: Ad.dar, Yusra ve Tarlabaşı Toplum Merkezi.

Bu program vasıtasıyla göç etmek zorunda bırakılmış insanların yeni yaşam mekanları ve kendi bedenleriyle kurdukları ilişkilere destek olmayı amaçladık. Mültecilerin, aktif olarak dahil oldukları toplum merkezlerinde; bedensel bütünlük, kendi bedenine erişim ve hareket haklarını kullanmalarına; yeni yerleşim mekanlarında daha rahat hareket etmelerine yardımcı olacak haftalık atölyeler yürüttük. Bu atölyeler, futbol, dövüş sanatları, fotoğraf, masal anlatısı, hip-hop, kontak doğaçlama, doğa yürüyüşleri, ritim, beden perküsyonu, jonglaj, drama, müzik, video gibi çok çeşitli alanlarda yapıldı.

Projenin Aralık 2019 – Temmuz 2020 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek üçüncü aşaması ise, İstanbul’un Anadolu yakasındaki 2 farklı toplum merkezinde kadınlara ve çocuklara yönelik, Ocak – Haziran 2020 tarihleri arasında 6 ay boyunca haftada bir kez yapılacak 6 farklı etkinlikten oluşuyor:

  • Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nda 4 etkinlik: Bu etkinlikler, katılımcılarıyla birlikte belirlenecek ve gönüllü eğitmenler tarafından, BoMoVu uzman ekibinin eğitim ve süpervizyon desteği ile yürütülecek.
  • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda 2 etkinlik: “Ben de Böyleyim” Projesi kapsamında, Vakıf’taki kız çocuklarıyla Eylül 2019’dan bu yana yapılmakta olan ve kız çocuklarının cinsiyet ayrımcılığına karşı güçlenmesini, özgüven ve kendini ifade etme becerisi kazanmasını hedefleyen hip-hop ve futbol dersleri, Hareketin Özgür Projesi içerisinde devam ettirilecek.

Projenin üçüncü aşamasında ayrıca, çocukları spor ve sanatla tanıştırmayı gündemine alan toplum merkezleri için bir etkinlik kılavuzu da geliştirilecek; İstanbul içinde ve dışında faaliyet gösteren toplum merkezlerine kılavuzun tanıtımı yapılacak.

Siz de bu projede gönüllü olabilir, kendinize iyi geldiğini düşündüğünüz spor ya da sanat becerinizi paylaşarak sosyal faydaya dönüştürebilirsiniz.

Hareketin Özgür projesinin üçüncü aşaması, Women Win tarafından desteklenmektedir.