HAREKETİN ÖZGÜR / YOUR MOVEMENT IS FREE

Hareketin Özgür, BoMoVu derneğinin İstanbul’da yaşayan mültecilere ve yerinden edilmiş diğer kişilere erişen toplum merkezleri için geliştirdiği bir araçtır. Sporcu ve performans sanatçıları ağı sayesinde, çeşitli sebeplerle yerinden edilmiş çocuklara ve yetişkinlere İstanbul’daki toplum merkezlerinden aldıkları psiko-sosyal desteğine eşlik edecek bedensel aktivite programı sunuluyor. Ayrıca, yerinden edilmiş kişilerle çalışan başka toplum merkezlerinin yaratıcı ve fiziksel aktiviteleri çalışmalarına, kapsayıcı bir şekilde dahil etmeleri için bir kılavuz geliştiriliyor.

Vücut bütünlüğü hakkı anayasal bir haktır. İnsan bedeninin dokunulmazlığını koruyan haktır. Vücut bütünlüğü hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin temelini oluşturan bir prensiptir. Bu çerçevede, BoMoVu’nun misyonu olarak insanın anayasal vücut bütünlüğü hakkını korumak ve geliştirmek amacıyla spor ve beden hareketi kullanılır. Çatışma bölgesinden göç bağlamında, hareket hakkı hem uluslararası politikalar hem de çatışmaların yaşattığı fiziksel şiddet bakımından ciddi ölçüde tehlike altına atılan bir beden hakkıdır. Türkiye’de mülteciler ve diğer uluslararası ya da iç göçmenler, şiddet içeren zorlu toplumsal koşullarda, toplumun madunları olarak doğmakta ve yaşamaktadırlar. Bu proje, yerinden edilmiş kişilerin vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve insanların yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını fiziksel aktiviteler sayesinde geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin Ocak-Haziran 2017 arasında gerçekleştirilen ilk aşamasında, İstanbul’da mülteciler ve diğer yerinden edilmiş kişilerle çalışan üç toplum merkezi – Ad.dar, Yusra ve Tarlabaşı – ile ilişki kurduk; 90 yararlanıcı ile 7 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Şubat 2017 – Mayıs 2018 arasında gerçekleştirilen ikinci aşamada, bu üç toplum merkezindeki faaliyetler çeşitlendirildi; 169 yararlanıcı ile 12 farklı faaliyet gerçekleştirildi. 

Projenin Aralık 2019 – Temmuz 2020 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek üçüncü aşaması ise, İstanbul’un Anadolu yakasındaki 2 farklı toplum merkezinde – Başak Kültür ve Sanat Vakfı ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı – kadınlara ve çocuklara yönelik, 6 ay boyunca haftada bir kez yapılacak 6 farklı etkinlikten oluşuyor. TÇYÖV’de yapılması planlanan 2 faaliyet; Eylül-Aralık 2019 arasında saha çalışması yapılmış projemiz “Ben de Böyleyim”in devamı olarak vakıftaki kız çocuklarıyla gerçekleştirilecek. Projenin üçüncü aşamasında ayrıca, çocukları spor ve sanatla tanıştırmayı gündemine alan toplum merkezleri için bir etkinlik kılavuzu da geliştirilecek.

Bu projenin ilk iki aşaması Ankara’daki İsviçre Büyükelçiliği tarafından desteklenmiştir; sürmekte olan üçüncü aşaması ise Women Win tarafından desteklenmektedir.

//

Hareketin Özgür (Your Movement is Free) is a tool developed by BoMoVu association to reach out to community centers welcoming refugees and other displaced people in Istanbul. With a network of sports and performing arts practitioners, displaced children and adults benefiting from services of community centers in Istanbul are offered a physical activities program to accompany their psycho-social support. Besides, other community centers working with displaced people are equipped with a guide tool to implement creative and physical activities in an inclusive way.

The right to physical integrity is a constitutional right. It protects the inviolability of human body. The right to physical integrity is a principal that provides the basis for other rights and freedoms. In this regard, BoMoVu’s mission is to use sports and other activities involving body movement with the aim to protect and develop one’s constitutional right of physical integrity. In the case of migration from a war land, freedom of movement is a bodily right highly challenged both by international policies and physical violence inflicted by conflicts. In Turkey, refugee populations, international and internal migrants are born to be and live as subalterns of a complex and violent society. This project’s aim is to help safeguard displaced people’s physical integrity and understanding of freedom of movement through the practice of physical activities in the hosting environment.

The first phase conducted between January-June 2017 we set relations with three community centers in Istanbul: Ad.dar, Yusra and Tarlabaşı and carried out 7 different activities with 90 beneficiaries. Second phase conducted between February 2017 – May 2018 was a diversification of the activities in the three centers; 12 different activities were undertaken with 169 beneficiaries. 

Now, the third phase of the Project, running between December 2019 – July 2020, consists of 6 different weekly activities during 6 months, towards women and children in 2 different community centers on the Asian side of Istanbul: Başak Foundation for Culture and Arts and Youth Re-autonomy Foundation of Turkey. 2 activities that are planed to be carried out in Youth Re-autonomy Foundation of Turkey; are a continuation of “I am What I am” Project. And also within this third phase, an activity guide will be developed for the community centers which have an agenda to introduce children to sports and arts.

The first two phases of this project was supported by the Swiss Embassy in Ankara and the third phase is supported by Women Win.

 

HAREKETİN ÖZGÜR PROJESİ GÖNÜLLÜ ÇAĞRISI

Hareketin Özgür ile Ad.dar’da Enzo’nun gitar dersleri

Hareketin Özgür ile Ad.dar’da Dilek’in kontak doğaçlama dersleri

Hareketin Özgür ile TTM’de Nazlı’nın Hip Hop dersleri

Hareketin Özgür ile Yusra’da beden perküsyonu