HAREKETİN ÖZGÜR / YOUR MOVEMENT IS FREE

Hareketin Özgür BoMoVu derneğinin İstanbul’da yaşayan mültecilere erişen toplum merkezleri için geliştirdiği bir araçtır. Sporcu ve performans sanatçıları ağı sayesinde, mülteci çocuklar ve yetişkinler İstanbul’daki toplum merkezlerden aldıkları eğitimsel ve psiko-sosyal desteğine eşlik edecek bedensel aktivite programı sunuluyor.

Vücut bütünlüğü hakkı anayasal bir haktır. İnsan bedeninin dokunulmazlığını koruyan haktır. Vücut bütünlüğü hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin temelini oluşturan bir prensiptir. Bir kişinin yaşam hakkı ve vücuduna saygınlığı bu hakkın korunmasından geçer. Bu çerçevede, BoMoVu’nun misyonu olarak insanın anayasal vücut bütünlüğü hakkını korumak ve geliştirmek amacıyla spor ve beden hareketi kullanır. Çatışma bölgesinden göç bağlamında, hareket hakkı hem uluslararası politikalar hem de çatışmaların yaşattığı fiziksel şiddet bakımından ciddi ölçüde tehlike altına atılan bir beden hakkıdır. Bu proje, yerinden edilmiş mültecilerin vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve insanların yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını fiziksel aktiviteler sayesinde geliştirmeyi hedefliyor.

Bu proje, Ankara’da İsviçre Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

//

Hareketin Özgür (Your Movement is Free) is a tool developed by BoMoVu association to reach out to community centers welcoming refugees in Istanbul. With a network of sports and performing arts practitioners, refugee children and adults benefiting from services of community centers in Istanbul are offered a physical activities program to accompany their educational and psycho-social support.

The right to physical integrity is a constitutional right. It protects the inviolability of human body. The right to physical integrity is a principal that provides the basis for other rights and freedoms. One’s right to life and to the respect of her body is enabled through the protection of the right to physical integrity. In this regard, BoMoVu’s mission is to use sports and other activities involving body movement with the aim to protect and develop one’s constitutional right of physical integrity. In the case of migration from a war land, freedom of movement is a bodily right highly challenged both by international policies and physical violence inflicted by conflicts. This project’s aim is to help safeguard displaced refugees’ physical integrity and understanding of freedom of movement through the practice of physical activities in the hosting environment.

This project was supported by the Swiss Embassy in Ankara.

 

HAREKETİN ÖZGÜR PROJEMİZ BAŞLIYOR!

HAREKETİN ÖZGÜR PROJEMİZ İÇİN EKİP ARKADAŞI ARIYORUZ!

“HAREKETİN ÖZGÜR” PROJESİ İÇİN SPOR VE SANAT İLE İLGİLENEN GÖNÜLLÜLER ARIYORUZ!

Hareketin Özgür Atölyemizi gerçekleştirdik

Hareketin Özgür ile Ad.dar’da Enzo’nun gitar dersleri

Hareketin Özgür ile Ad.dar’da Dilek’in kontak doğaçlama dersleri

Hareketin Özgür Projesi Devam Ediyor!

“HAREKETİN ÖZGÜR” projesinin ikincisi için gönüllüler arıyoruz!

Hareketin Özgür yeni dönem gönüllüleriyle buluştu