İrem Aydemir

Altı yaşından beri tiyatro ve müzik ile ilgileniyor, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini aldığı Bahçeşehir Üniversitesi’nde ve bağımsız tiyatrolarda gerçekleştirilen oyunlarda oynadı. Anadolu, Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlar’da konuşulan dillerde şarkı ve türkü icra eden bir koroda yer aldı. İsveç’teki Lund Üniversitesi’nde Orta Doğu Çalışmaları üzerine yüksek lisans yapıyor. Etnografik saha araştırması yürüttüğü Filistin’deki tiyatro üzerinden kültürel direniş ile ilgili tezini yazıyor. Tahakküm düzeninde ezilen kesimin ezen kesime odaklanarak değil; kendi vücutları ve yeterlilikleri vasıtasıyla verdikleri şiddetsiz mücadeleyi kıymetli buluyor. Bu sebeple tezini ‘kurban’ kimliğine karşıt, ‘esnek dayanıklılık’ kavramı üzerinden inşa ediyor. Gazetecilik ve sivil toplum alanında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çalışmalar yürüttü, halen sosyo-kültürel konularda içerik üretiyor. 2019’da BoMoVu ekibine dahil oldu ve kurumsal koordinasyon, etkinlik ve iletişim işlerini yürütüyor.

 

She is involved in theatre and music since the age of six, participated in several plays at independent theatres, as well as the theatre club at Bahcesehir University, where she obtained her BA in Political Science and International Relations. She also participated in a choir which performs in languages from Anatolia, Caucasia, Middle East and the Balkans. She is doing her MA on in Middle Eastern Studies, at Lund University in Sweden. She is writing her thesis on cultural resistance through theatre in Palestine, where she conducted an ethnographic fieldwork. In this order of domination, she values the nonviolent struggle of the oppressed through their own bodies and capability, not through the oppressor. Thus, she builds her thesis on the concept of ‘resilience’, rather than the ‘victim’ identity. She was involved in several journalism and civil society activities around the world and continues to create content on sociocultural issues. She joined BoMoVu in 2019 and carries out corporate communication, events and communication matters.