Irkçılık karşıtı pedagoji

Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği – BoMoVu tarafından geliştirilen, çocuklara yönelik ırkçılık karşıtı bir eğitim aracıdır. Bu proje, Eylül 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında Eşitlik Forumu’nun parçası olarak Eşit Haklar için İzleme Derneği’nin Avrupa Birliği tarafından sağlanan alt-hibe desteğini almıştır.

Irkçılık, insanlar arasında ilişkilerde çeşitli şekiller alabilen ve çoğu zaman egemen algıya görünmez iken, bedene, duygulara, bilinçaltına ciddi yaptırımları olan ve pek tartışılmayan genelgeçer bir davranış tipidir. Zaman zaman, dile getirilip politik olarak araçsallaştırıldığında, büyük kıyımlara yol açan bir akım.

Uygulayan tarafından çoğu zaman bilince çıkarılmadan uygulanan bu  davranışlar, çocukluktan itibaren öğrenilir. Bunun mağduru olan çocuklar, sistemik bir ırkçılık ile halihazırda yüklü bir baskı altında varlıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyor iken, kişisel ilişkiler üzerinden bu sistemdeki hadleri çocukluktan kendilerine sert biçimde aktarılıyor. Projemiz, görünmez/adı konulmayan ırkçılığın çocuklar üzerinde bıraktığı bu tesiri hafifletmeyi amaçlıyor.

Dernek olarak, tüm ayrımcılık türleriyle mücadele misyonumuzu bu proje ile de hayata geçirmeye çalışırken, merkeze duyguların mekanı olan bedeni koyuyoruz.

 

Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesinin hedefleri;

Öğretmenler için:

  • İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve özellikle kültürel çeşitlilik arz eden okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik 
    1. Kültürel ayrımcılık ve ırkçılık hakkında bilgilenme, 
    2. Hassasiyet geliştirme, 
    3. Vakalar karşısında tepki göstermeye yönelik güçlenme ve 
    4. Çocukların duyarlılığını geliştirmeye yönelik pratik uygulamaların aktarımı.

Çocuklar için:

  • Irkçılık konusunda bilgi edinmiş, duyarlılık ve pratik uygulama metotları öğrenmiş olan öğretmenlerin kendi sınıflarında çocuklar ile ırkçılık ve kültürel ayrımcılık üzerine egzersizler yaparak bu çocukların tutumunu değiştirmek.

 

Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, öğretmen ve çocuklar ile çalışan tüm kişilerin açık erişimine sunulan bir kılavuz, ve öğretmen farkındalık atölyelerinden oluşuyor.

Öğretmenlerin sınıf ortamında yaşadığı özgün deneyimlerini öne çıkararak projenin etki alanı çerçevesinde okullarda ırkçılık ve kültürel ayrımcılık bazındaki durumu ortaya koyan bir rapor da çevrimiçi okumaya sunulacaktır.

Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi ile İstanbul’un etnik-kültürel çeşitliliğin daha yüksek oranda olan bölgelerin okullarında çalışan toplamda en az 3 farklı 10 kişilik öğretmen grubuna aktarılması planlanıyor.

Kendi sınıf ortamlarında, eğitsel materyalleri çocuklar ile uygulayan atölyelere katılan öğretmenler arasında iletişim ve dayanışma oluşturmak da  projenin katkılarından biridir. 

 

Proje hakkında bilgi için iletisim@bomovu.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.