Irksallaştırılmak Nasıl Hissettiriyor? – İstanbul Okullarından Örneklerle Şiddet Eyleyicilikleri ve Semptomlar

Irksallaştırılmak Nasıl Hissettiriyor? – İstanbul Okullarından Örneklerle Şiddet Eyleyicilikleri ve Semptomlar adlı çalışmamızla İstanbul’da yaşayan çocukların, öğretmenlerin gözlemleri vasıtasıyla ırksallaştırılmayı nasıl yaşadıklarına ışık tutuyoruz. Irkçılık Karşıtı Pedagoji projemizin bu yayınıyla ırksallaştırmanın renk-körü ırkçılık, farkçı ırkçılık ve kaçınmacı ırkçılığın ne tür söylem ve eylemlerle çalıştığını ve bu ırkçılık türlerinin çocuklar üzerindeki etkisini anlamaya çalıştık. Çalışmanın tamamını okumak için:

Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi kapsamında dağıtılan İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programının desteği ile yürütülmektedir.