Doğaçlama tiyatro anında gerçekleşen, ne oynanacağına dair hiçbir hazırlık yapılmaksızın,
interaktif bir süreçte meydana gelen performanstır. 1950’lerde Amerikada temelleri atılan disiplinde
önce yaratıcılığa, inisiyatifi oyuncuya vermeye ve her katılımcının eşit olmasına imkan veren bir yapı
inşa edilmiş sonra iktidar, farkındalık, kimlik gibi politik unsurlar üzerinde durulmuştur.

Herkes oyun oynayabilir ve doğaçlama yapabilir prensibiyle yola çıkılan doğaçlama
çalışmalarında katılımcıların özgüven ve farkındalık, takım bilinci ve bireysel yaratıcılık, dinleme ve
söyleme, izleme ve eyleme geçme gibi yönlerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Doğaçlama atölyelerini iki farklı katılımcı grubu ile gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bunlardan
“Spor, Oyun, Doğaçlama” atölyeleri, alternatif spor takımlarının oyuncularıyla yapılacak ve
takımların iç uyumu, takım içi yardımlaşma, inisiyatif alma, anda olma ve kazanma değil oyun oynama
odaklı yaklaşım gibi konular üzerine doğaçlama egzersizleriyle araştırmalar yapılacaktır. “Aktivizim
Doğaçlama” atölyeleri ise, feminizm, LGBTİ+, azınlıklar, kültürel miras ve ifade özgürlüğü
mücadelesi veren STK’ların çalışanları, üyeleri ve gönüllüleri ile yapılacak ve etkin dinleme, anda
olma, odaklanma, açık olma ve yeni durumlara hızlı ayak uydurma gibi konularda yine doğaçlama
egzersizleriyle çalışmalar yapılacaktır.

Atölye hakkında bilgi almak ve atölye talep etmek için ozgurdoga.gorurgoz@bomovu.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.