Kontak Doğaçlama

  1970’lerin başında Amerika’da çağdaş dans içinde bir karşı-kültür olarak doğmuş olan Kontak Doğaçlama, döneminin gençlik hareketlerinin ve feminist hareketin demokrasi talebini beden – hareket – sanat alanına taşıdı. Dansın yaratım – üretim – eğitim süreçlerinde hakim olan hiyerarşik yapılanmayı ve dans içinde yeniden üretilen toplumsal ayrımları sorgulayarak; daha eşitlikçi ve özgürleştirici hareket araştırmalarına yöneldi. … Continue reading Kontak Doğaçlama