Sınır bölgelerinde yaşayan çocukların sınıf ve “öteki” algısını hakkında tartışmak, bu algıyı anlamak ve yeniden düşünmeleri için geliştirdiğimiz Barışa Oyna programımızın Mardin kitapçığımız çıktı.

Bu kılavuz, Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen Mardin’de sözlü tarih görüşmelerimize dayanarak ve Mardin Gençlik ve Kültür Evi’nde yaptığımız atölyenin çıktılarıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzun yayına hazırlanması, tasarımı ve basımı Sivil Düşün AB programı desteğiyle olmuştur.

Mardin’de Barışa Oyna Kitapçığı