Nur Yasemin Ural

Nur Yasemin Ural sosyolog ve Berlin Özgür Üniversitesinde “Affective Societies” Projesinde araştırma görevlisi olarak çalışmakta. Türkiye, Almanya, Fransa ve Kanada’da sosyoloji ve siyaset bilimi okuduktan sonra, doktora derecesini EHESS Paris’in Sosyoloji bölümünden aldı. Tezinde Müslüman azınlıklar bağlamında Fransa ve Almanya’da dinin siyasallaşmasını ele alındı. Avrupa’da göç, laiklik ve İslam’ı üzerine dersler verdi. Halen ırkçılık, ayrımcılıkla mücadele ve kesişimsellik (intersectionality) üzerine çalışıyor.
 
Nur Yasemin Ural is a sociologist and works as a research fellow at the Collaborative Research Centre “Affective Societies” at the Free University in Berlin. After studying sociology and political science in Turkey, Germany, France and Canadam she obtained her PhD in Sociology at EHESS Paris. Her thesis focused on Muslim minorities and politisation of religion in France and Germany. She has taught on immigration, secularity and Islam in Europe. She is currently working on Racism, Anti-Discrimination and Intersectionality.