Tarih: 8-9 Nisan 2019
Saat: 
10.00-18.00
Yer: s
antralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Odası

 

6 Nisan 2013 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü ilan edilmiştir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin girişimi ile başlatılan ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde resmi olarak ilan edilen “Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü”, sporu temel bir insan hakkı olarak tanımlamayı ve sporun sosyal güçlenmeyi ve barışı sağlamadaki aracı rolünü tanımayı amaçlamaktadır.

 

Birleşmiş Milletler Binyıllık kalkınma hedefleri 10. maddede Üye Devletleri, kendi başlarına ve toplu olarak, bugün ve gelecekte, Olimpik Barış’a uymaya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin spor ve olimpik ideal aracılığıyla barış ve insani anlayışı yüceltme çabalarını desteklemeye çağırılmıştır.

Spor uzun bir süredir farklı uluslararası anlaşmalarda katılıma erişim hakkı üzerinden tanınmaktadır. 1978’te UNESCO spor ve beden eğitimini herkes için temel bir hak olarak tanımlamıştır. Fakat son yıllara kadar oyun oynama ve spor yapma hakkının insan hakkı olarak tanımlanması ve buna ilişkin politika üretilmesi konusunda gerekli çaba gösterilmemiş, bu konu sıklıkla ihmal edilmiş ya da görmezden gelinmiştir.

Oysa Birleşmiş Milletlerce ortaya konduğu üzere sporun insanları çekmek, harekete geçirmek ve ilham vermek söz konusu olduğunda kendine has bir gücü bulunmaktadır. Farklı coğrafyalarda, kültürlerde ve politik bağlamlarda sosyal etkileşim, sosyal güçlenme ve ekonomik kalkınmada etkili bir rol edinebilmektedir. Sosyal bağları ve ağları güçlendirmede etkili olan spor aynı zamanda, barış, kardeşlik, dayanışma, şiddetsizlik, tolerans ve adalet ideallerini yüceltmekte de kuvvetli bir araçtır.

Birleşmiş Milletlere göre spor,

  • Bireysel gelişim
  • Sağlığı iyileştirme ve hastalık önleme
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama
  • Sosyal entegrasyon ve sosyal sermayenin gelişimi
  • Barış inşası ve çatışmayı önleme/çözme
  • Travma/afet sonrası rahatlama ve hayatın normalleşmesi
  • Ekonomik gelişim
  • İletişim ve sosyal hareketliliği teşvik etmektedir.

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde 8-9 Nisan Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme etkinliğinin amacı sporun insan hakkı olduğunun altını çizmek ve sosyal güçlenmedeki aracı rolüne ilişkin bilgi vermek; bir araç olarak değişim yaratma potansiyeline ilişkin farkındalık kazandırmak ve çalışma grupları yoluyla bu konuda proje üretmeye teşvik etmektir.

“Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme” Panel ve Atölyesi 8-9 Nisan’da katılımınızı bekliyor! Spor yoluyla hangi sosyal problemlerin farkına varabilir ve sorunların çözümünde sporu nasıl kullanabiliriz? Sosyal projeler geliştirmek, gönüllü olarak sosyal faydaya katkı sağlamak, spor sektörünün sosyal sorumluluğunu dert edinen herkesi davet ediyoruz!

Destekleyen Kurumlar: UNDP, BOMOVU (Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups), İKOS (İstanbul Kültür ve Spor Derneği)

Etkinlik temaları:

Spor ve Toplumsal Cinsiyet

Spor ve Çocuk

Spor ve Engelliler

Spor ve Göç

Spor ve Yoksulluk

Etkinlik Panel ve Atölye olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde spor yoluyla sosyal güçlenme: projeler ve olanaklar başlıklı Panel gerçekleştirilecektir. Etkinliğin Panel sonrası bölümü kayıtlı katılımcılara açık atölye çalışmasından oluşmaktadır. Beş tema üzerinden oluşturulan çalışma grupları proje önerileri hazırlamak üzere çalışmalarını yürütecektir (Tema grupları etkinliğin ilk günü kayıt masasında belirlenecektir). Proje önerileri taslak olarak tamamlandıktan sonra uzmanlar eşliğinde tekrar gözden geçirilecek ve sunulacaktır. Etkinlik kapanış toplantısı ve katılım belgelerinin takdimi ile sonlandırılacaktır.

Atölye Katılımcıları: Spor Bilimleri, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler lisansüstü öğrencileri, Sivil Toplum Kuruluşları çalışanları ve diğer gönüllüler. Başvurular alınacak ve 25 kişilik bir katılımcı grubu belirlenecektir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nün, İstanbul Kültür ve Spor Derneği ve Sosyal Güçlenme için Spor ve Beden Hareketi Derneği desteğiyle düzenlediği etkinlik panel ve atölye olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Spor yoluyla hangi sosyal problemlerin farkına varılabileceği ve sorunların çözümünde sporun nasıl kullanılabileceği üzerine tartışılacak etkinliklere sosyal projeler geliştirmek ve  gönüllü olarak sosyal faydaya katkı sağlamak isteyen, spor sektörünün sosyal sorumluluğunu dert edinen herkes davetlidir.

Atölyeye katılım formu doldurmak için tıklayın.

İki gün boyunca sürecek atölyeye sınırlı sayıda katılımcı dâhil edilecektir.

Başvurular için son tarih: 3 Nisan 2019, Çarşamba

Sorularınız için ahmet.altun@bilgiedu.net adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

PANEL VE ATÖLYE PROGRAMI

8 Nisan 2019

Yer: Enerji Müzesi-Seminer Odası

10.00-10.45       Etkinlik ve Çalışma Grupları Kayıt

10.45-11.00        Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Hasan Kasap (İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz (İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü)

11.00 -12.00      Panel: Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme: Projeler ve Olanaklar
Doç. Dr. Taner Ayanoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Faik Uyanık (UNDP Türkiye, İletişim Koordinatörü)
Doç. Dr. Itır Erhart (İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi)
Nil Delahaye (BoMoVu -Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi- Derneği Başkanı)
Kolaylaştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi)

Yer: Enerji Müzesi-Kontrol Odası

12.00-13.00        Öğle yemeği

13.00-16.00       Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Proje Seminerleri

13.00-13.30       Açılış Konuşması
Sadettin Saran (Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı)

13.30-14.30       Seminerler-I

Gönüllülük
Didem Ünsür (Özel Olimpiyatlar Ülke Direktörü)

Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Projesi Yazmak
Nil Delahaye (BoMoVu -Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi- Derneği Başkanı)

14.30-14.45       Kahve arası

14.45-16.00       Seminerler-II

Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Projelerinde Çocuk Koruma
Öğr. Gör. Erdal Çetin (Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

Proje Nasıl Oluşturulur?
M. Volkan Müderrisoğlu (İstanbul Kültür ve Spor Derneği Başkanı)


9
 Nisan 2019

Yer: E1-219 ve E1-302

 

 

09.00-11.00       Çalışma Grupları Proje Önerisi Çalışması

Yer: E2-102

11.00-12.30       Öğle Yemeği

12.30-14.30       Çalışma Grupları Proje Önerisi Çalışması / Uzman Danışma

Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi)

Spor ve Çocuk
İbrahim Adan (SBK Merkezi Kurucusu)

Spor ve Engelliler
M. Volkan Müderrisoğlu (İstanbul Kültür ve Spor Derneği Başkanı)

Spor ve Göç
Hamit Levent Evci (BoMoVu -Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi- Derneği Üyesi)

Spor ve Yoksulluk
Selçuk Açıkgöz (Trakya Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Araştırma Görevlisi)

 

Yer: E1-302

14.30-15.00       Kahve arası

15.00-16.00       Çalışma Grupları Proje Önerisi Çalışması / Uzman Danışma 

 

Yer: E1-207

16.00-17.30       Proje Önerisi Sunumları

17.30-18.00       Kapanış Toplantısı ve Katılım Belgelerinin Takdimi