Eleştirel Beden // Critical Body

BoMoVu olarak spora erişimi kısıtlanmış olan grupların bedensel hareket aktivitelerine erişimleri, bedensel pratiklerin içinde yer bulan ayrımcılıklar; ve bedenin cinsiyet, etnik köken, milliyet, yaş, sınıf ve sağlamlık hiyerarşisinden güç alıp, ayrımcı yaklaşımlarla hareketini kontrol eden veya kısıtlayan pratiklerin karşısında daha eşitlikçi bir yaklaşımı geliştirmek istiyoruz. Bu hedeften hareketle, bedeni ve hareketi daha eşit ve özgür ilişkileri destekleyecek şekilde yeniden üretmek üzere, dans-spor-hareket atölyeleri içinde hareket araştırmaları yapıyor; bu araştırmaları çeşitli disiplinlerarası ve uluslararası gruplarla paylaşıyor; akademik araştırmalarla destekliyor ve sonuçlarını sözlü, yazılı veya görsel sunu materyali haline getiriyoruz.

 

Sporların inşa ve icra edildiği düzenleri sorgulamak, bedensel pratiklerin yeniden üretildiği iktidar ilişkileri ve dengesizliklerini eleştirel bir bakış açısıyla yeniden ele almak için, Eleştirel Beden programı çerçevesinde hareket hakkını savunuyoruz. Bedensel faaliyet alanındaki normatif yaklaşımları ve ayrımcı tutumları sorgulayan Eleştirel Beden Programı çerçevesinde Kadıköy’de bulunan derneğimizde hareket odaklı atölyeler ve akademisyen, sporcu, sanatçı ve aktivistlerin yer aldığı gönüllü ağımız aracılığıyla söyleşiler düzenliyoruz. Eleştirel Beden kapsamında BoMoVu mekanında gerçekleştirdiğimiz fiziksel aktiviteler; örneğin Kadından Kadına Muay Thai, Kontak Doğaçlama, Beden Aşırı Yoga ve Capoeira’nın yer aldığı -herkese açık ve ücretsiz- haftalık dayanışma antrenmanları icra ediyoruz. Bununla; kadınlar, LGBTİ+ bireyler, etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılanlar ve göçmenler başta olmak üzere birçok bireyin kendi gücünü keşfetmesi, özsaygısını güçlendirmesi ve dayanışması için uygun ortamı sağlıyoruz.

 

STK’lar ve alternatif spor takımlarıyla gerçekleştirmek istediğimiz Kapasite Geliştirme – Doğaçlama Atölyeleri ile herkes oyun oynayabilir mottosuyla grupların özgüven ve farkındalık, takım bilinci ve bireysel yaratıcılık, dinleme ve söyleme, izleme ve eyleme geçme gibi yönlerini geliştirmesi amaçlanmaktayız.

 

 

Bu kapsamda 5 farklı boyutta çalışmalarımız devam ediyor:

Fiziksel Faaliyetler

Söyleşiler

Kaynak Merkezi

Paylaşıma Açık Mekan

Kapasite Geliştirme – Doğaçlama Atölyeleri

 

We defend the right to movement, through promoting an equalist and inclusive point of view which questions the constructs that create and give practice to bodily activities, and criticizing the power relations, hierarchy and domination reproduced based on gender, ethnicity, nationality, age, class and ability. Within this framework, we carry out weekly solidarity trainings in our association, focusing on various activities designed for women, LGBTQ+, refugees, and defending their right to move. We share our findings and experiences in an interdisciplinary manner with various spheres such as arts, academia, civil society and sports.

The general aim of this project is to address problems of access and practice into the dominated body activities and bring a critical and inclusive perspective. Through providing access to a wider public, more subordinated people will be empowered with the possibility of a genuinely accessible body movement activities on several dimensions: physical practice, dissemination, sensitization, information.

Critical Body has three mutually inclusive branches:
1) Body, Sports, Domination Talks
We aim to bring people from various disciplines into our talks, mainly from sports, arts, civil society and academia. The topics related to the body movement include: Women, LGBTQ+, (Forced) Migration, People of Color, Ageism, Nationalism, Ableism, Biopolitics, Law, Cinema, Sports, Performance Arts, Colonialism, Media, Militarism, Consumerism, Class, and Folklore.
The disciplines of civil society and academy presenters are: Arts, sport sciences, psychology, sociology, political science, pedagogy, history, geography and anthropology.

2) Resource Center
With the resource center that we established in our venue, we ground our Critical Body philosophy with the academic and scientific works related to body movement, sports, performance arts, human rights, psychology, sociology, political science, pedagogy, history, ecology, philosophy, geography and anthropology. We update and enhance our database with published and visual works. The resource center aims at being a place for all researches to come and benefit from free consultation of such resources.
We aim to keep this resource center accessible to all our network, audience members, workshop participants, academic connections.

3) Physical Trainings
In this general framework, we have been implementing Yoga, Capoeira, Contact Improvisation, and Muay Thai, which consist of weekly trainings in a non-discriminatory and safe environment. These sessions provide access to bodily practices together with sensitivities about all issues related to them. Those trainings have been undertaken by BoMoVu’s co-founder Nil Delahaye, Gözde Mimiko Türkkan and trainers Dilek Üstünalan, Gizem Şahin and Nurçem Koç. The Muay Thai trainings are designed especially for women and trans because of the male domination that incubes to this practice. Those trainings are accompanied with surveys and in-depth interviews lead by İlknur Hacısoftaoğlu that measured both the impact of the training for the empowerment of participants, and also the satisfaction of the women on the topic of how to create a non-sexist environment in a highly gendered sports area.

These above mentioned activities proceed hand in hand with each other, they are in a constant dialectic as we bring people from different circles and disciplines together, raise awareness on domination on body movement, strengthen out arguments with academic and scientific sources, reaching to people stretching to the wide circles for the physical activities, and improve each activity with the assistance of the feedback we get from our participants from the same or the other activity.