Samet Saygı

Felsefe bölümü lisansını aldıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde konservatuvar öğrenciliği devam eden Samet, müzik üzerine araştırmalar yaparken BoMoVu’da ırkçılık, ayrımcılık, eleştirel beyazlık alanları ile ilgili çalışmaları takip ediyor.

Samet held his BA degree in philosophy and now he is studying at the conservatoire of Mimar Sinan University. He is doing research on music, meanwhile participating in the research activities on racism, discrimination, critical whiteness at BoMoVu.