Sanatçı Beden ve Yaşayan Beden – Dilek Üstünalan

 

BoMoVu Beden, Spor ve Tahakküm söyleşilerimizin bu kısmında bedenle, çağdaş performans sanatları vasıtasıyla tekrar tanışacağız. Bedenin yalnızca sanatın nesnesi olmayıp; sanatçı özneyle aracı ve sahnesi olarak bedenin bütünleşmesi; sanat yapma eyleminin kendisinin ve sürecin, ürün olarak eserinin önüne geçmesini keşfedeceğiz ve bitmiş eser, ürün yerine beden, eylem, süreç, oluş, yaşantı, deneyim kavramlarını tartışacağız.

 

Performans sanatları alanında bedenin nasıl ele alındığı ve zaman içinde bunun nasıl değiştiği, bu konuda farklı yaklaşımlar ve radikal sayılabilecek örneklerden bahsedeceğiz. Dans başta olmak üzere gösteri sanatlarının gündelik hareketin dahil etmesi, gündelik hayat estetiği ile sanat estetiğinin birlikte düşünülmesi ve bu kapsamda sporun ve sportif bedenin estetiğinin de dans ve performans alanına dahil edilmesini konuşacağız. Aynı zamanda, sanatın “güzel”i ortaya koymak zorunluluğunu ve güzellik anlayışını sorgulayacağız. 

 

1 Temmuz Pazartesi 19:30’da BoMoVu mekanına bekleriz!