Concern ile Şanlıurfa’da sosyal uyum için Capoeira – Social cohesion with Capoeira

Mayıs 2017’de Şanlıurfa’ya Concern Worldwide Türkiye Temsilciliğin sosyal uyum programlarına destek vermeye gittik.

Suriyeli ve yerli çocuklar arasındaki arkadaşlık bağları, empati duygularını ve oyunu paylaşmayı geliştirmeye yönelik Capoeira çalışması yaptık.

Yarısı kız çocuğu olan, 8-12 yaş aralığında 13’ü Suriyeli, 13’ü yerli, 26 kişilik 4 farklı grup ile toplam 104 çocuğa ulaşarak, Capoeira sporunun yarattığı fiziksel diyalog kanallarını açma gücünden faydalanarak 3er günlük atölyeler yaptık.

Birinci günde çocukların hem ekiple hem de birbiriyle tanışması, Capoeira’nın hareket ve müzik temellerini öğrenirken kendileri için yaratılmış güvenli bir alanda hissetmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için bir zemin hazırlığı yapıldı.

İkinci günde takımlar kurarak birbirini desteklemek ve dayanışma ile güçlenmek, yeni beceriler kullanarak inşa etmek, denge ve esneklik kazanmak amaçlandı.

Üçüncü günde ise çocukların Capoeira’yı ve genel anlamda oyun oynamayı aralarında diyalog kurmak ve birarada durmak için araç edinmeleri, fiziksel anlamda yeni bir ifade biçimi elde etmiş olmaları amaçlandı.

Bu verimli çalışma sayesinde, BoMoVu derneği olarak mültecilerin sosyal uyumunu spor ve oyun vasıtasıyla destekleme çalışmalarımızı ileriye taşıdı.

Tüm süreç boyunca yanımızda duran ve çalışmamızı destekleyen Şule’ye, ve tercümanlığı ve katılımıyla çalışmamıza enerji katan Hanen’e teşekkür ederiz.

***

In May 2017, we went to support Concern Worldwide Turkey’s social cohesion programs in Şanlıurfa.

We organized a Capoeira workshop in order to help develop friendship, empathy and sharing through games among Syrian and local children.

We made 3-days workshops with 4 different groups composed of 13 Syrian, 13 local kids aged 8 to 12, half of them being girls, in total we reached to 104 children. Those Capoeira workshops used the power of that sport to help open paths of dialogue between the children of the two group.

On the first day, we first got introduced to each other and created a safe space of expression for the children while learning the basic movements and music of Capoeira.

On the second day, we aimed at gaining skills on supporting each other and being empowered by solidarity through creating teams, building up on newly earned movements, getting more flexible and equilibrium.

On the third day, the aim was to use Capoeira and the game in general as a means for dialogue and togetherness, and learning a new way of expression through the body.

 

Thanks to this productive work, as BoMoVu association, we could take further our works on supporting refugee social cohesion through sports and games.

We thank Şule for accompanying us during all our stay, and to Hanen for a her kind translation support and great energy.

 

3 günlük atölyenin sonunda, çocuklar ile resimli değerlendirme yapıldı.

We made an evaluation with drawings with the children after 3 days of workshop.

 

Tüm fotoğraflar Concern derneğinin izniyle kullanılmıştır.

All pictures used with kind permission of Concern.

 

Capoeira ile sosyal güçlendirme / Social empowerment with Capoeira

Physical Self-conception in the Case of Displaced Children