Slider


Bedensel Haklar ve Özgürlükler İçin

BoMoVu, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, bu alanlardaki ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerden oluşturduğumuz ağ sayesinde, ihtiyaç sahibi konumundaki çocuklar, mülteciler, kadınlar,… gibi çeşitli gruplar ile bir araya geliyor ve ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.


Programlar