Ağustos 2020’de başlattığımız Bir Varmış Sur Oynarmış projesi, Rengarenk Umutlar Derneği’nin Suriçi’nde yaşayan veya yaşamış olan çocukların, yıkıma uğratılan yaşam alanlarındaki kültürel çeşitliliği keşfetmelerine, kendilerinin de dâhil olmak üzere burada var olan çeşitli kimlikler hakkındaki güven hissini geliştirmeye ve özgüvenlerini artırmaya yöneliktir. 

Bunu başarmak için, BoMoVu’nun çalışmalarının merkezinde tuttuğu beden odaklı yaklaşımı benimseyerek, çocukların duygularının ve hafızalarının iyileştirilmesi hedefleniyor. 

Bu projede, pandemi nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan kısıtlamalardan arta kalan zamanlarda, çocukların yaş grubuna göre çeşitli aktiviteler geliştiriyoruz: 

  • 6-10 yaş grubu, Sur’un eski çocuk oyunlarını araştırıp haritasını çıkaracak ve Sur’un neresinde en güzel ne oynanır konusunda uzman olacak.
  • 11-14 yaş grubu, Sur’un büyülü hafızasını masallarda arayacak ve Sur’a dair kendi masalını yazıp oynayacak.
  • 15-18 yaş grubu, Sur’un pek anlatılmayan tarihini araştıracak ve derleyerek tiyatro piyesi haline getirecek.

Tüm bunları yapmak için, sözlü tarih yöntemiyle çocuklar kendi mahallelerini yeniden keşfediyor. 

Bu sürece eşlik eden masal gecelerinde ise, Diyarbakırlı masalcılar ve Dengbejler ile çocukları her ay buluşturuyoruz.

Çocukların büyük ilgiyle yürüttüğü sözlü tarih çalışmaları bitince, fiziksel aktiviteler ile öğrendiklerini ifade etmenin yollarını bulacaklar.

Bu proje; ülkenin farklı bölgelerinde ve farklı alanlarda çalışma yürüten iki Sivil Toplum Örgütünün aynı paydada buluşmasıyla birbirini besleyen, güçlendiren ve deneyim paylaşımıyla zenginleştiren bir rol oynamıştır. Yine bu proje örgütler arası dayanışmanın yaratacağı sinerjinin önemini bir kez daha açığa çıkmıştır.

Projenin yürütülmesi için Sabancı Vakfı’na verdiği destek ve güven için teşekkür ederiz!