BoMoVu, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde yer alabilen ayrımcılıklarla mücadele eden bir dernektir. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerden oluşturduğumuz ağ sayesinde, çeşitli ayrımcılık biçimleri yaşayan çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi gruplar ile bir araya gelerek ihtiyaçları doğrultusunda bu grupların sosyal güçlenmelerine katkı sağlıyoruz.

 

Bu bağlamda, BoMoVu’nun çalışma alanları şu şekilde özetlenebilir:

 

1: Bedensel haklar aktivizmi

Aktivite alanları: söyleşiler, araştırmalar, savunuculuk, ağ kurma

Etki: Bedensel pratiklerin içinde var olan ayrımcılıkları eleştirmek ve mücadeleyi örgütlemek

 

2: Hareket alanları yaratmak

Aktivite alanları: okullarda, BoMoVu mekanında, dijital ortamda, toplum merkezlerinde

Etki: Kişilerin bedensel ve toplumsal eyleyebilirliklerini artırmak

 

3: Birlikte güçlenmek

Aktivite alanları: araçlar geliştirmek, kaynak uyarlama, atölyeler

Etki: Bedensel özerkliği hedefleyen araçların yaygınlaşması

 

Dernek olarak İstanbul ofisinde tam zamanlı – net 5000 TL ücretle- çalışacak birini arıyoruz. Aranan kişi, derneğin kurumsal temsilininin yanısıra 7 kişilik bir ekibin ihtiyaçlarına yönelik yol gösterici rolünü üstlenecektir.

 

Görev tanımı:

 

1) Kaynak yaratmak: Projeler yazarak/ ekibin yazmasına destek olarak derneğimizin sürdürülebilirliğini ve büyümesini sağlamak – bununla bağlantılı olarak da var olan ve potansiyel kaynak sağlayıcıları ile ilişki sürdürmek

 

2) Temsiliyet: Derneğin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yeni imkanlar/ ilişkiler üretmeye çalışmak, bilgimizi ve uzmanlık alanlarımızı genişletmek (örneğin barış, ırkçılık, koruma, kız çocuklarının spora katılımı ve benzeri alanlarla ilgili çalışmaları derinleştirmek/ yenilerini getirmek) ve stratejik partnerlikler kurulmasının önünü açmak, halihazırda devam eden partnerliklerin ve kurumsal ilişkilerin aktif şekilde korunmasını sağlamak

 

3) Ekip liderliği: Ekibin birbiriyle koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bununla birlikte özellikle genç kadınların önünü açacak ilişkilenme biçimlerini üretmek ve desteklemek

 

Aranan beceriler:

 

 • En az 3 ila 5 yıl arası ekip liderliği deneyimi
 • Akıcı bir şekilde İngilizce konuşma ve yazma becerisi
 • Hibe ve fon başvuruları yazma deneyimi 
 • Proje yönetme, anlatımlı ve finansal rapor hazırlama becerisi

 

Kişisel özellikler:

 

 • İşbirliğinin kolaylaştırıcılığına inanan, diyalog odaklı, meraklı ve öğrenmeyi seven,
 • Özellikle genç kadınların önünü açacak “hizmetkar lider”lik vasıflarına sahip olan,
 • Çözüm bulmak için yaratıcılığını kullanabilen, risk ve sorumluluk alabilen,
 • Çok yönlü çalışabilen
 • BoMoVu’nun projeleri kız çocukları ve kadınları güçlendirme odaklı olduğu için kadın adaylar önceliklidir.

 

Başvurularınız için:

 

 • 1-2 sayfalık CV’nizi
 • Bu işte neden çalışmak istediğinizi, CV’nizde yer almayıp destekleyici olduğunu düşündüğünüz bilgileri içeren 1-2 sayfalık motivasyon mektubu
 • 2 referans mektubu – telefon iletişim bilgileriyle birlikte

 

Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2021

Başvurmak için: https://forms.gle/F4A9yV1JCSzANHbt5