BoMoVu erkekleri olarak 22 Nisan 20.00’da çevrimiçi buluşup Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabını okumaya başlıyor ve birlikte tartışmaya davet ediyoruz!

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi’nin çıkardığı bu çalışmaya ulaşmak için şu linki kullanabilirsiniz:
http://siddetsizerkeklik.com/el-kitabi/

Buluşmalara katılmak için şuradan kayıt olmanız yeterli:
https://forms.gle/a59dGaTMSMYNcFfD8

Etkinlik Online Seminars işbirliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

Derdimiz, Meramımız

Bizlerin de dahil olduğu erkekliğin toplumsal inşası nedir, bu kurulum içinde biz nerede durmaktayız, erkekliğimizin hangi noktalarından yarar ya da ayrıcalık sağlamaktayız, hangi noktalarından zarar görmekte ya da zarar vermekteyiz? Tarihsel geçmişi çok güçlü bir ataerkilliğe dayanan bu toplumsal erkeklik inşası içerisinde var olan bizler, hegemonik ve hiyerarşik olmayan eşitlikçi bir toplumsal çizgiye doğru nasıl yaklaşabiliriz, nasıl değişebiliriz veyahut yaklaşabilir miyiz değişebilir miyiz gibi kendimize dair dertlerimiz, sorularımız, sorgularımız var. Bizler, bir yanıyla öncelikli, imtiyazlı, “üstün” özellikleri olan bir kimlik ile beslenirken ve bunlarla yaşamaya alışmışken diğer yandan kendimizi, bize atfedilen öncelikleri, imtiyazları ve hakları sorgulama, sorun etme ve dönüştürme yükümlülüğünü hissediyoruz. Erkek egemen bir toplumda ve dünyada yaşarken erkekliğimiz sebebiyle dahil olduğumuz, sebep olduğumuz, sessiz ya da seyirci kaldığımız ve dolayısıyla suç ortaklığı ettiğimiz tüm an, mekan ve alanlara dair kendimizi sorgulama, yüzleşme ve mümkün olmasını en çok istediğimiz özgürleşme yollarını bulmak gibi bir derdimiz var.