Hareket Okulda, çocukların öğrenme becerilerini desteklemek, iyi olma haline katkıda bulunmak, hareket edebilecekleri kapsayıcı ve güvenli alanları genişletmek ve öğrencilerin toplam hareketini artırmak amacıyla, 2019’dan beri uyguladığımız bir projedir. 2021-22 eğitim öğretim yılında üçüncü dönemine girmiş olan proje, ERG ve BoMoVu tarafından yürütülen ve NIKE Türkiye tarafından desteklenen Aktif Okul Projesi’nin Türkiye’deki ilk iki döneminde geliştirilen Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu’nun yaygınlaştırılmasını amaçlar. 

2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan projenin bu aşaması, öğretmenleri hem uygulayıcı hem de eğitici olarak güçlendirerek, okulların tüm paydaşlarıyla aktif olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Proje kapsamında: 

  1. Türkiye’de dört farklı ilde 150 öğretmenle aktif okul ilkeleri ve uygulaması konusunda atölyeler yapılacak, 
  2. Bu öğretmenlerden 25’i Hareket Elçisi olarak belirlenecek. Hareket Elçileri, projenin uygulanması ve diğer öğretmenlere yaygınlaştırılması süreci boyunca proje ekibi tarafından desteklenecek, 
  3. Tüm öğretmenler, destekleyici kaynaklar ve etkileşimli araçlar içeren dijital platformlar üzerinden deneyim paylaşacak ve dayanışma ağları kuracak.

Proje sayesinde dört farklı ilde çok sayıda çocuk, okul içinde ve dışında daha aktif bir yaşam sürecek; bu da çocukların sosyal yaşamlarını, sağlıklarını ve öğrenmelerini olumlu yönde etkileyecek.  Daha fazla okul, aktif okul kültürünü benimseyecektir.

 

Projenin geçmişi

Proje, 2019-20 ve 2020-21 eğitim öğretim yıllarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, NIKE’ın ana desteği ve Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yürütücülüğünde Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) partnerliğinde yürütülmüştür.

Hareket Okulda projesinin ilk iki döneminde BoMoVu, Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu’nun ilkelerini ve uygulamaya yönelik etkinliklerini geliştirmek ve öğretmen atölyelerinde uygulama oturumlarını yürütmenin yanı sıra çocuklarla iki farklı ortaokulda doğrudan yürütülen düzenli fiziksel aktiviteleri yürütme sorumlulukları almıştır.

Projenin pilot dönemi olan 2019- 2020 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki Kurtuluş Ortaokulu ve Eyüp Cumhuriyet Ortaokulu’nda dans ve basketbol kulüp etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Projenin yaygınlaştırma dönemi olan 2020- 2021 eğitim öğretim yılında ise dört farklı okulda hareket elçiliğini üstlenen öğretmenlere yönelik eğitimlerde uygulama ve süreç takibinde rol almıştır.

 

Güncel etkinlikler:

Hareket Okulda BoMoVu – Öğretmenlere Yönelik Webinar Serisi: 5, 12, 19 Ekim Salı 19.30

Hareket Okulda BoMoVu – Öğretmen Atölyeleri

 

Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu