Irkçılık, insanlar arasında ilişkilerde çeşitli şekiller alabilen ve çoğu zaman egemen algıya görünmez iken, bedene, duygulara, bilinçaltına ciddi yaptırımları olan ve pek tartışılmayan genel geçer bir davranış tipidir. Zaman zaman, dile getirilip politik olarak araçsallaştırıldığında, büyük kıyımlara yol açan bir akım. BoMoVu olarak, görünmez/adı konulmayan ırkçılığın çocuklar üzerinde bıraktığı bu tesiri hafifletmeyi amaçlıyoruz.

Ağustos 2021-Şubat 2022

Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği – BoMoVu tarafından 2019’da geliştirilen, öğretmenlere yönelik ırkçılık karşıtı bir eğitim aracıdır.

Bu yıl, STDV’nin Latro Kimya tarafından desteklenen “Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar” fonu ile daha çok öğretmene ulaşarak, daha çok çocuğun ırkçılıkla başetmesine destek olmayı hedefliyoruz.

Bu proje kapsamında öğretmenlere yönelik Irkçılık Karşıtı Pedagoji Atölyeleri düzenlenecektir. Atölyeler online ortamda Zoom platformu üzerinden yapılacak ve 3 saat sürecektir.

Bu atölyeye katılmak için lütfen başvuru formunu doldurun:

https://forms.gle/BKHA1DiVYPRf4Exo9

Mayıs 2021

Eğitimde Irkçılık Mı? Çevrimiçi konferansı:

Institut DINX’ten arkadaşlarımızla beraber öğretmenler, STK çalışanları ve ilgili herkes için organize ettiğimiz Eğitimde Irkçılık Mı? adlı Almanya-Türkiye çevrimiçi konferans iki ülkeden uzmanları biraraya getirdik.
5 Mayıs 2021’de yer alan etkinlikte, Selim Temo ve Saraya Gomis’in açılış konuşmasını yaptığı ve ırkçılıkla alakalı farklı bakış açıların ve deneyimsel çalışmaların olduğu Murat Akan, Ferhat Kılıç, Piotr Suder, Frederieke Huwald ve Murat Ergin ile etkileşimli atölyelerin yer aldığı konferansımızda iki ülkeden uzmanlarla bir araya gelme fırsatı bulabildik. Tüm faaliyetler Almanca ve Türkçe çift dilli yapıldı.

Destekleri için Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü teşekkürlerimizle!

2019

2019’da yürütülen Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği – BoMoVu tarafından geliştirilen, çocuklara yönelik ırkçılık karşıtı bir eğitim aracıdır. Bu proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi kapsamında dağıtılan İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programının desteği ile yürütülmektedir.
Irkçılık, insanlar arasında ilişkilerde çeşitli şekiller alabilen ve çoğu zaman egemen algıya görünmez iken, bedene, duygulara, bilinçaltına ciddi yaptırımları olan ve pek tartışılmayan genel geçer bir davranış tipidir. Zaman zaman, dile getirilip politik olarak araçsallaştırıldığında, büyük kıyımlara yol açan bir akım.
Uygulayan tarafından çoğu zaman bilince çıkarılmadan uygulanan bu  davranışlar, çocukluktan itibaren öğrenilir. Bunun mağduru olan çocuklar, sistemik bir ırkçılık ile halihazırda yüklü bir baskı altında varlıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyor iken, kişisel ilişkiler üzerinden bu sistemdeki hadleri çocukluktan kendilerine sert biçimde aktarılıyor. Projemiz, görünmez/adı konulmayan ırkçılığın çocuklar üzerinde bıraktığı bu tesiri hafifletmeyi amaçlıyor.
Dernek olarak, tüm ayrımcılık türleriyle mücadele misyonumuzu bu proje ile de hayata geçirmeye çalışırken, merkeze duyguların mekanı olan bedeni koyuyoruz.
Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesinin hedefleri;
Öğretmenler için: İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve özellikle kültürel çeşitlilik arz eden okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik
– Kültürel ayrımcılık ve ırkçılık hakkında bilgilenme,
– Hassasiyet geliştirme,
– Vakalar karşısında tepki göstermeye yönelik güçlenme ve
– Çocukların duyarlılığını geliştirmeye yönelik pratik uygulamaların aktarımı.
Çocuklar için:
– Irkçılık konusunda bilgi edinmiş, duyarlılık ve pratik uygulama metotları öğrenmiş olan öğretmenlerin kendi sınıflarında çocuklar ile ırkçılık ve kültürel ayrımcılık üzerine egzersizler yaparak bu çocukların tutumunu değiştirmek.
– Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, öğretmen ve çocuklar ile çalışan tüm kişilerin açık erişimine sunulan bir kılavuz, ve öğretmen farkındalık atölyelerinden oluşuyor.
Öğretmenlerin sınıf ortamında yaşadığı özgün deneyimlerini öne çıkararak projenin etki alanı çerçevesinde okullarda ırkçılık ve kültürel ayrımcılık bazındaki durumu ortaya koyan bir rapor da çevrimiçi okumaya sunulacaktır.
Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi ile İstanbul’un etnik-kültürel çeşitliliğin daha yüksek oranda olan bölgelerin okullarında çalışan toplamda en az 3 farklı 10 kişilik öğretmen grubuna aktarılması planlanıyor.
Kendi sınıf ortamlarında, eğitsel materyalleri çocuklar ile uygulayan atölyelere katılan öğretmenler arasında iletişim ve dayanışma oluşturmak da  projenin katkılarından biridir.
Proje hakkında bilgi için iletisim@bomovu.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Bu proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) Fonu kapsamında maddi olarak desteklenen, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYD) ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (Karka-Der) tarafından yürütülmekte olan “İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi” alt hibe programı kapsamında finanse edilmektedir. Avrupa Birliği ve proje yürütücülerinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Irksallaştırılmak Nasıl Hissettiriyor? – İstanbul Okullarından Örneklerle Şiddet Eyleyicilikleri ve Semptomlar adlı çalışmamızla İstanbul’da yaşayan çocukların, öğretmenlerin gözlemleri vasıtasıyla ırksallaştırılmayı nasıl yaşadıklarına ışık tutuyoruz. Irkçılık Karşıtı Pedagoji projemizin bu yayınıyla ırksallaştırmanın renk-körü ırkçılık, farkçı ırkçılık ve kaçınmacı ırkçılığın ne tür söylem ve eylemlerle çalıştığını ve bu ırkçılık türlerinin çocuklar üzerindeki etkisini anlamaya çalıştık.

Irkçılık Karşıtı Pedagoji Öğretmenler İçin Uygulama Klavuzu
Irksallaştırılmak Nasıl Hissettiriyor?
Eğitimde Irkçılık Mı?

Irkçılık Karşıtı Eğitmen Atölyesi – Kasım 2021

 

2019 – 2020 Destekçileri;