Yaşasın 8 Mart!

Kadınların ve transların yeryüzünün tüm mekanlarında özgürce hareket etmesi için yürüyoruz!

  • Biz, daha “güzel” olmak uğruna değil; bedenimiz bize ait olduğu, onu istediğimiz şekilde ve istediğimiz yerde hareket ettirme hakkımız olduğu bilinciyle sporu savunuyoruz. Spor ve beden hareketinin güzellik salonlarında paket halinde satılacak bir ürün olduğunu düşünmüyoruz. Vücudumuzdaki yaklaşık 600 kas içerisinden, biz, kadınlara hangilerini çalıştırmanın en makul olacağını dayatan bir sisteme karşı mücadele ediyoruz.
  • Eril bedenin kutsandığı rekabetçi spor düzeninde biz ayrı kategorilerde ama aynı “kutsal” kurallar altında oynuyoruz. Kadın bedeninin kapasitesi göz ardı edilirken oyunda ayrıştırılıyoruz ve eril bedensel değerleri nezdinde sınanıp yarıştırılıyoruz. Dolayısıyla kadınlara “lütuf” olarak sunulan bu eril spora erişme yolunda kapasitemiz sürekli sorgulanırken özgüvenimiz kırılıyor. Bizim bedenlerimiz güçlüdür, yaratıcıdır, üreticidir.
  • Kadınlar bedenleriyle var! Kadınlar olarak hareket etme ve bedenlerimizle dilediğimiz alanda var olabilme hakkına sahibiz ve bu alanları ne kadar çok kaplarsak, o kadar varız. Bedenlerimizle sadece başkaları tarafından uygun görülen yerlerde değil, kendi istediğimiz her yerde var olacağız. Kadın bedenini kamusal alanda görünmez hale getiren eril sistemin, sokakta koşmamıza, terlememize, derin derin nefes alışımıza, istediğimiz oyunu oynamamıza engel olmasına izin vermeyeceğiz.

Sporu, dişil kurallarla değil, eril sistemin tabiriyle her “kusurlu” bedenin yüceltildiği sahalarda oynadığımız bir dünyayı hayal ediyoruz.

Yaşasın 8 Mart!

 

***

We walk for all women and trans to move freely in all spaces of the world!

  • We defend sports not for the sake of becoming more “beautiful”, but because we know our body is ours and it is our right to move it how and when we want. We do not think that sports is a product for beauty salons to be sold to us in packages. Among more than 600 muscles in our bodies, we struggle against a system that imposes us, women, which ones are decent enough to develop.
  • In a competitive sports social order that consecrates the masculinist body we play under different categories but with same “sacred” rules. While women’s body capacities are ignored, we are segregated in the game and being judged and put in contest in the regard of masculinist body values. As such, our access to the masculinist sports is presented to us as a “favor” and our capacities are scrutinized while breaking our self-esteem. Our bodies are strong, creative, productive.
  • Women exist with their bodies! As women, we have the right to move and to exist in every space we want, and the more we cover space, the more we exist. We will exist no only in places defined acceptable by others, but everywhere we want. We will not let the masculinist system dictate to the women’ body invisibility in public spaces, we will run in streets, sweat, breathe deeply, and play the game we want.

We dream of a world in which we play not with feminine rules, but in fields where every so-called “defective” body is being glorified.

Viva 8 March!

 

***

BICIWÎYO 8Ê ADARÎ

Ma seba pêroyê mekananê serê erdî de qeydeyo azad hareketkerdişê cinî û transan rayîr şinî!

Ma, seba hîna “rind”bîyayîşî nî; seba ke bedenê ma ê ma yê, seba ke heqê ma esto ke ma bi bedenê xo kam ca û çi qeyde ke ma biwazî o qeyde danî hereketkerdiş, ma bi no şiûr hetkarîyê sporî kenî. Ma nêfikirîyenî ke spor û hereketê bedenî sey malêkî, paketê salonanê rindîye de bêrê rotiş. Bedenê ma de mîyanê nizde 600hebî qasan ra, ma duştê sîstema ke ma cinîyan ra vana nê qasanê xo bidîn şuxulnayîş de mûcadele kenê.

Nîzamê sporî ke reqabetkar o û bedeno nêrî pîroz keno de ma kategoriyanê cîya-cîyayan de la bine eynî qaîdeyanê “pîroz”an de kay kenê. Wexto ke kapasîteyê bedenê cinîye çiman ver ra remnîyeno, kay de ma cêser benê û ma bi ewnîyayişê qîmetanê nêrî yenê îmtîhankerdiş û ma nîyenê têverenayîş.  Coka wexto ke  ciresayîşê nê sporo nêrî ke cinîyan rê sey “litûfêkî” yeno peşkekerdene kapasîteyê ma tim û tim yeno hesabkerdene, bawerîyê ma ma ra şikîyena. Bedenî ma bi qewet ê, mêydanardox ê, viraştox ê.

Cinîyî bi bedenanê xo est ê! Ma ciniyî wahîrê heqqê hareketkerdiş û bi bedenê xo wahîrê heqê her ca de biyişî yê û ma çiqas nê hereman bigirî, ma hend est ê. Ma bi bedenanê xo teyna cayî ke ê bînî ma rê layiq vînenê de nî, ma do cayî ke ma wazenê tede bibî de bibîn. Ma nêverdenê ke sîstema nêrî ya ke bedenê cinîye ûmûmi ra vindî kena, suke de vazdayîşê ma rê, areqvetişê ma rê, xore xore nefes girewtişê ma rê, kayo ke ma wazenê kaybikî rê mûsade nêdo.

Ma dinyayêkî xeyal kenê ke spor tede bi qayîdeyanê makî nî, saxayî ke her bedeno bi “qusur” yeno pîrozkerdene de kay bikîn.

BOMOVU

……………….

Semedê Qewetênkerdişê Sosyalî Hereketê Spor û Bedenî

***

 

BIJÎ 8Ê ADARÊ
Em ji bo ku hemû jin û trans li her mekanê cîhanê bi awayekî azad tevbigerin, dimeşin!
Em ne ji bo bedewtirbûnê sporê dikin; ji ber ku bedena me aîdî me ye û em çawa bixwazin, em ê wê li gorî dil û daxwaza xwe biemilînin, lewma em sporê diparêzin. Bi raya me  spor û tevgera bedenî divê wek paketan li salonên sporê neyê firotin. Di bedena me de teqrîben 600 masûlke hene û em jin li dijî wê sîstema ku dixwaze rê nîşanî me bide da ku em kîjan masûlkeyê bi kar bînin, têdikoşin.
Di sîstema sporê ya dijberîperest a ku bedena mêrane teqdîs dike de, em di kategoriyên cuda de ne, lê di binê heman qaydeyên “pîroz” de dilîzin. Kapasîteya bedena jinê tê piştguhkirin û em ji lîstikan tên vederkirin û em li gorî çarçoveya nirxên bedenî yên mêrane tên ceribandin û berawirdkirin. Herwiha, kapasîteya me ya bidestxistina wê spora mêrane wek “litûfekê” ji bo jinan tê pêşkêşkirin û em her tim tên pirsyarkirin, lewre xwebaweriya me têk diçe. Bedena me bihêz e, dahêner e û berhemdar e.
Jin bi bedena xwe hene. Mafê me yê jinan heye ku em her tim bedena xwe li gorî dilê xwe tevbigerînin û em çiqas di vê qadê de cih bigirin, em ê ewqas hebin. Em ê ne tenê li cihên din ên ku ji aliyê kesên din ve ji bo bedena me wek minasîb hatî dîtin de cih bigirin; dilê me li ku derê bixwaze em ê li wê derê bin. Em ê li ijî wê sîstema mêrane ya ku dixwaze bedena me ji meydana girseyî bi dûr bixe bitêkoşin û em ê rê li ber wê sîstema ku nahêle em li kolanan birevin û xwê bidin û bêhna xwe vedin û bi dilê xwe lîstikan bilîzin, bigirin.
Em dinyayeke wisa xeyal dikin ku tê de spor ne li gorî qaydeyên jinane be û wek gotina sîstema mêrane, her bedena bi “qisûr” tê de bê pîrozkirin û em di qadan de bi awayekî bilîzîn.

BOMOVU
…………….
Ji Bo Bihêzkirina Civakî Spor û Tora Tevgera Bedenî