Hareketin Özgür aktivite kitapçığı

Hareketin Özgür, BoMoVu derneğinin İstanbul’da yaşayan mültecilere erişen toplum merkezleri için geliştirdiği bir programdır. BoMoVu, kurduğu gönüllü sporcu ve performans sanatçıları ağı sayesinde, mülteci çocukların ve yetişkinlerin toplum merkezlerinden aldıkları psiko-sosyal desteğe ve kültürel etkinliklere eşlik edecek bedensel ve sanatsal aktivite programları geliştirip sunuyor.

Proje, vücut bütünlüğü hakkı üzerine temellenir. Vücut bütünlüğü hakkı anayasal bir haktır. İnsan bedeninin dokunulmazlığını koruyan haktır, diğer hak ve özgürlüklerin temelini oluşturan bir prensiptir. Bir kişinin yaşam hakkı ve vücuduna saygınlığı bu hakkın korunmasından geçer. Çatışma bölgesinden göç söz konusu olduğunda, hareket hakkı hem uluslararası politikalar hem de çatışmaların sebep olduğu fiziksel şiddet bakımından tehlikededir. Bu proje, yerinden edilmiş insanların vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve bireylerin yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını fiziksel aktiviteler sayesinde geliştirmeyi hedefliyor.

Hareketin Özgür projesinin ilk etabı dört tane küçük ölçekli toplum merkeziyle yürütüldü. Projede Capoeira, Kontakt Doğaçlama, Gitar, Hip-hop, Beden Perküsyonu, Yoga ve Drama olmak üzere toplam 7 aktivite, 6 farklı gönüllü sayesinde düzenlendi. Proje, hem gönüllülerin kendisi hem de yürüttükleri aktivitelerin süreç içerisinde dönüşmesiyle etkileşimli bir biçimde ilerledi. Hareketin Özgür, üç ayrı toplum merkezinde (Ad.dar, Yusra ve Tarlabaşı Toplum Merkezi) düzenlenen aktiviteler ile devam ediyor.

Hareketin Özgür, bu aktivitelerin yarattığı potansiyel ve sosyal faydadan yola çıkarak, başka kurumların kendi çalışmalarını desteklemek üzere programlar geliştirecek nitelikte bir duyarlılık haline geldi. Şanlıurfa’da Concern Derneği ve Hatay – Kırıkhan’da Yuva Derneği’nin sosyal uyum çalışmalarını desteklemek amacıyla, “Türkiyeli ve Suriyeli çocukların sosyal uyumu için Capoeira”, “Eğitmen Kapasite Geliştirme İçin Beden Hareketi”, “Kadın Güçlendirmesi için Kontak Doğaçlama” gibi programlar hazırlayıp yürüttük. Burada yer alan aktiviteler çerçevesinde başka kurumlarla dayanışmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Kitapçığa görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz: