ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Παιχνίδια Συμφιλίωσης

Τα Παιχνίδια Συμφιλίωσης αναπτύχθηκαν έχοντας ως αφετηρία τα σεμινάρια τον Δεκέμβριο του 2015 στο Μουσείο της Άννας Φρανκ με θέμα «Προκατάληψεις, Διακρίσεις και Ίσα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση» αλλά και των εμπειριών και της ατομικής προσπάθειας των μελών της ομάδας του BoMoVu στην κατεύθυνση της μετατροπής της άθλησης και της σωματικής κίνησης για κοινωνικό όφελος.

Επωφελούμενοι από τον χώρο ελευθερίας που στεγάζουν τα παιχνίδια στη δομή τους, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο του προγράμματος τη βελτίωση της διασυνοριακής αντίληψης των παιδιών. Σε αυτή την προσπάθεια τα παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, ως ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς, ήταν το όχημά μας.

Προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε με την ανάπτυξη ενός ειρηνικού περιβάλλοντος, στη βάση της κοινωνικής ένταξης στις σχέσεις που δημιουργούν τα παιδιά με τον περίγυρό τους, προβάλλοντας αξίες που εμπεριέχονται στη δομή του παιχνιδιού όπως: η ανεκτικότητα,η ενσωμάτωση , τα ίσα δικαιώματα, η αρετή, η τέρψη, η ευτυχία η αγάπη και ο σεβασμός. Σκοπεύουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να κατακρίνουν τις προκαταλήψεις τους σχετικά με όλες τις ταυτότητες που εκλαμβάνουν ως άλλες, πράγμα που προκύπτει από την περιοχή που ζούνε.