BoMoVu Makaleleri / Articles

BoMoVu Makale

BoMoVu derneği olarak, beden hareketi ve spor vasıtasıyla gerçekleşebilecek sosyal güçlenmenin temellerine bakan çalışmalara alan açmak, sporun çeşitli dallarında sosyal güçlenme bağlamında yapılan tartışmaları takip edebilmek ve sahadaki diğer uzmanlara kaynak yaratmak amacıyla, Temmuz 2018’de BoMoVu Makaleleri yayınlarına başladık.

Araştırmacıları, saha çalışanlarını, sporcuları, akademik olsun veya olmasın, yayınlarımıza katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Daha önce yayınlamadığınız söyleşi, araştırma özeti, serbest yazı (op-ed) ya da ilgili bir alanda uygulanan bir projenin çıktılarına dair araştırma raporlarınızı yayınlamaktan mutluluk duyacağız.

Temel konusunu beden hareketi, spor ve sosyal güçlenme olarak belirlediğimiz makale serimiz psikolojiden felsefeye, hukuktan siyaset bilimine, sosyolojiden uluslararası ilişkilere, antropolojiden tarihe veya pedagojiye; sosyal bilimlerin tüm alanlarından gelecek katkılara açtır.

En az 2000 vuruşluk olacak İngilizce ya da Türkçe bir metne dair bir paragraflık özeti, kendinize dair kısa bir bilgi ile iletisim [@] bomovu.org adresimize “BoMoVu Makale” başlığıyla gönderebilirsiniz.

 

//

 

BoMoVu Articles

As of July 2018, BoMoVu association is launching the publications of BoMoVu Articles. These publications aim at opening space for works that look at the social empowerment that can be created by sports and body movement, following the debates taking place among different sports’ social power, and providing resources for other professionals on the field.

We kindly invite all researchers, field workers, sports practitioners with or without an academic background to contribute to our publication. We will be happy to publish your unpublished interviews, research summaries, opinion essays or your research reports about a project implemented in any related area.

This series of articles falling under the theme of body movement, sports and social empowerment are open to contributions from every social sciences fields such as psychology, philosophy, law, political sciences, sociology, international relations, anthropology, pedagogy or history.

Send us a summary of your work in English or Turkish together with short information about yourself to the address iletisim [@] bomovu.org under the subject “BoMoVu Articles”.

***

Yayınlanmış makaleler // Published articles:

No 1: Kontak Doğaçlama ve Ev Hissi – Dilek Üstünalan