No 1: Kontak Doğaçlama ve Ev Hissi – Dilek Üstünalan

Ekonomik ve politik nedenlerle uluslararası hareketliliğin arttığı günümüz dünyasında, ev hissi her gün daha da önem kazanıyor. Bireyin göç, yerleşme, ev-kurma gibi toplumsal süreçleri deneyimleme, algılama, hissetme ve duygu durumlarına evriltme biçimleri ile belirlenen ev hissi; bireyin içinde bulunduğu çevre ile ilişki içinde varlığını kurma ihtiyacına da karşılık geliyor. Bu çalışmada, Kontak Doğaçlama’nın bireyin evde hissetme ihtiyacına cevap verme potansiyeli tartışılıyor.