3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında Kanada’nın Vancouver kentinde yapılan Women Deliver konferansı kapsamında; BoMoVu derneği başkanı ve kurucularından olan Nil Delahaye “Feminizm ve Spor” başlıklı panelde sunum yaptı. Women Deliver 2019 Konferansı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kızların ve kadınların sağlığı, hakları ve iyi olma hali hakkında yapılan dünyanın en büyük toplantısı niteliğini taşımaktadır. Gerçekleştirilen bu toplantıda; partnerliklere dayalı konferanslar aracılığıyla çeşitli konularda yeni bilgilerin sunulması, sorunlara ilişkin çözümlerin teşvik edilmesi ve hak savunucularının daha fazla cinsiyet eşitliği olan bir dünyaya ulaşmak için bilgiler aktarılmıştır.

Konferansta 150’den fazla ülkeden dünya lideri, hükümet yetkilisi, sivil toplum ve özel sektörde yer alan genç liderler ile savunucu faaliyet gerçekleştiren akademisyen, aktivist ve gazetecinin bulunduğu 8.000’in üzerinde katılımcı yer aldı.

4 gün süren konferansta BoMoVu’dan Nil, “Spor ve Feminizm: Oyunun bununla ne ilgisi var?” adlı Women Win’in moderasyonu eşliğinde düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panele Kanada, Kenya, Türkiye ve Hindistan gibi birçok ülkenin hem kırsal hem de kentsel bölgelerinden konuşmacılar katıldı. Gerçekleştirilen bu panelin amacı; iyi tasarlanmış spor ve oyun programlarının, kız çocukları ve kadınların bedenlerini keşfetmeleri, varlıklarını inşa etmeleri, varlıklarına erişimleri ve mevcut cinsiyet normlarına meydan okuması için güvenli alanlar sağladığını vurgulamaktı. Oynarken kız çocukları genellikle erkeklerin egemen olduğu kamusal alanları işgal ederek; hareketlilik, görünürlük ve bedenlerle ilgili normlarla yüzleştiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca spor ve oyun stratejilerinin, sosyal değişime sunduğu katkı, feminist yaklaşımlar bağlamında ele alınmıştır. Panel kapsamında Nil, BoMoVu’nun kuruluşuna esin kaynağı olan 2015’te Ermenistan’da kadın grubuyla geliştirdiği Capoeira programından başlayarak günümüzdeki Kadından Kadına Muay Thai projemize kadar olan tüm yolculuğu da anlattı.