Atölyeler / Yerli-Yersiz Cinsaşırı Koçari

image
Onur Haftası için Ermenistan'nın PINK Armenia derneğinden arkadaşımız Kyle'ı ağırlıyoruz.

Halk kültürümüzü kuirleştirmeye sen de gel! Ortak zenginliğimiz olan halk dansları ve türküleri öğrenirken, onları kuirleştireceğiz. Cinsiyet ve kültür normlarıyla oynayarak bizi, bedenlerimizi ve arzularımızı yansıtan bir halk kültürünü deneyimleyeceğiz.

Oyunlardan biri olan Koçari; Ermenilerin, Kürtlerin, Rumların, Azerilerin, Türklerin kendi özgünlüklerini farklı şekillerde yansıttıkları çokköklü bir halklar oyunudur. Bu hiçbir ulusal kimliğin kabına sığmayan olabildiğince akışkan ve çoğullaştırıcı oyun, elbette tek bir cinsiyet kimliğinin de kabına sığmaz. Bu oyunun kültürlerarasında bedensel bir iletişim kaynağı olduğuna inandığımız gibi cinsiyet rolleri arası da böyle bir işleve sahip olduğuna inanıyoruz. Bu atölyede bunu kendi bedenlerimizle deneyimleyeceğiz.

Bu buluşma, Kuir Köy adında bir projenin ön çalışmasıdır. Kuir Köy, Türkiyeli ve Ermenistanlı kendini LGBTQI olarak tanımlayan aktivistlerin buluştuğu ve Türkiye-Ermenistan diyalogu ve barış sürecini sanat ile kuirleştirdikleri bir yerdir.