Hareket Okulda

Hareket Okulda, çocukların öğrenme becerilerini desteklemek, iyi olma haline katkıda bulunmak ve öğrencilerin toplam hareketini artırmak amacıyla, okullardaki fiziksel aktiviteleri destekleyecek araçlar geliştirmek yoluyla 2019-20 ve 2020-21 eğitim öğretim yıllarında uyguladığımız bir projedir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, NIKE'ın ana desteği ve Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) yürütücülüğünde Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) partnerliğinde yürütülmektedir.

Hareket Okulda projesinde BoMoVu olarak; Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu'nun ilkelerini ve uygulamaya yönelik etkinliklerini geliştirmek ve öğretmen atölyelerinde uygulama oturumlarını yürütmenin yanı sıra çocuklarla doğrudan yürütülen düzenli fiziksel aktiviteleri yürütme sorumlulukları almıştır.

Projenin pilot dönemi olan 2019- 2020 eğitim öğretim yılında İstanbul'daki Kurtuluş Ortaokulu ve Eyüp Cumhuriyet Ortaokulu'nda dans ve basketbol kulüp etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Projenin yaygınlaştırma dönemi olan 2020- 2021 eğitim öğretim yılında ise dört farklı okulda hareket elçiliğini üstlenen öğretmenlere yönelik atölyelerde uygulama ve süreç takibinde rol alarak okulun tüm paydaşlarının; spor ve beden hareketine katılımın desteklendiği bir okul kültürünün oluşmasına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz.

Kaynaklar

image

Destekçiler
image