Kırmızı Burunlar

Kırmızı Burunlar projesi, evrenselliği ve erişilebilirliği dünyanın birçok yerinde deneyimlenmiş ve katkısı görülmüş olan Sosyal Sirk sanatına İstanbul'da alan açarak, çocukların kendi yeteneklerini ve potansiyellerini keşfederek güçlenmelerini ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlayacak bir alan oluşturmayı hedefliyor.

Her atölyede uygulanacak oyunlar çocukların birbirine alışmasını ve kendilerini ifade ederken rahat hissetmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda özerklik, dayanışma, birlik duygusu, farklılıklara saygı gibi davranışları geliştirmelerini olanaklı kılacaktır. Sirk oyuncakları aracılığı ile yapılacak çalışmalar üç ana başlık altında gerçekleştiriliyor: juggling, denge ve akrobasi çalışmaları.

  • Juggling çalışmaları bir veya birden fazla objenin havaya atıp tutarak yönlendirilmesi ile gerçekleşiyor. Bu çalışma çocukların el-göz koordinasyonunu geliştirecek, hem daha fazla hareket etmelerini hem de zihinsel olarak daha aktif olmalarını ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayacaktır.
  • Denge çalışmaları ile kendi bedeni ve çevresi ile olan ilişkisinde farkındalığı gelişecektir.
  • Akrobasi çalışmaları ile bedenin hareket olanaklarını keşfederek farklı ve yaratıcı düşünme kapasitesini artıracaktır.

Atölyeler boyunca öğrenilen sirk oyunlarıyla oluşturulacak koreografi aracılığı ile çeşitli gösteriler planlanır. Bu sayede çocuklar topluluk önünde söz söyleyip eylemde bulunarak kendini ifade etme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Kaynaklar

image

Destekçiler
image