Dans Umurumda

Dans Umurumda programı, Mülteci Desteği Alanında Almanya-Türkiye Ortaklık İnisiyatifi, 2017-2019 yılları arasında Anadolu Kültür ve Landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI) işbirliği ve Stiftung Mercator desteği ile yürütülmüş olan projenin ortaya çıkardığı ürünlerden bir tanesidir.

Projede, Türkiye ve Almanya'dan eğitimciler, pedagoglar, sivil toplum çalışanları, öğretmenler, araştırmacılar, psikologlar, müzisyenler, yaratıcı drama eğitmenleri ve sanat terapistleri gibi çeşitli uzmanlık alanlarından katılımcılarla bir çekirdek grup oluşturulmuştur. Aralarında mültecilik geçmişi olan uzmanların da bulunduğu katılımcılar, kültürel eğitim, oyunla öğrenme, özgüven ve kendini ifade becerileri, sosyo-duygusal öğrenme veya dil edinimi odaklı iyi uygulamalarla çalışmakta olan kurum ve projelerde görev alan kişilerden oluşmaktadır.

BoMoVu Derneği de bu projeye katılımcı olarak dahil oldu ve çekirdek grubun parçası olarak kültürel eğitime odaklanan alternatif öğrenme yöntemleri geliştirmek amacıyla Dans Umurumda adlı aracı geliştirmeye katıldı.

Dans Umurumda, gençlere yönelik dans temelli eğitim videoları ve destekleyici eğitmen kitapçığından oluşan, kültürel eğitime katkıda bulunacak bir programdır. Farklı çevrelerden ve geçmişlerden genç katılımcıları bir araya getirerek, dans ve fiziksel hafızalar üzerine birlikte çalışmayı hedefler. Etkin öğrenme yöntemleri ve dans aracılığıyla katılımcıların kendi kültürel ifade biçimlerini geliştirmelerinde özgüvenlerini güçlendirerek onlara destek olur.

Dans Umurumda Nedir?
Dans Umurumda, video-temelli öğrenmeye dayanan ve destekleyici etkinlikler vasıtasıyla sınıf (veya herhangi bir öğrenme) ortamında, katılımcıları çok katmanlı kültürel mirasları üzerine düşünmeye, birbiriyle danslar paylaşmaya ve birbirinden öğrenmeye teşvik eden formel olmayan bir eğitim programıdır.

Dans Umurumda Programı'na Kimler Katılıyor?
Dans Umurumda, bir grup etkinliği programı olarak, en az 6 kişiden oluşan gruplarla ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar ya da gençlerle uygulanabilir. Program, çeşitli sosyokültürel çevrelerden gelen, göç deneyimi olan ve olmayan gençlerin birlikte kullanımı için tasarlanmıştır.

Dans Umurumda Programı'nı Kimler Uyguluyor?
Gençlerle çalışan öğretmen, eğitimci, pedagog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve gönüllüler bu programla çalışabilir. Dans Umurumda programını uygulamak için herhangi bir dans uzmanlığı gerekmez. Program, eğitim videolarına dayanmaktadır. Kolaylaştırıcı, öğrenme ve paylaşma deneyimlerine eşlik eden ve gerektiği noktalarda bu süreci kolaylaştıran kişidir.

PROGRAM YAPISI NASILDIR?

Dans Umurumda beş etkinlik şeklinde uygulanır. Her etkinlik bir öncekinin kaldığı yerden devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Etkinlikler temel olarak şu şekilde ilerler:

1.Etkinlik: Katılımcılar, bir video aracılığıyla bir "dans gönüllüsü"yle tanışır. Bu kişi genellikle keyif için dans eden, videoda belirli bir dansı izleyiciye anlatan ve söz konusu dansı kendi eyleyiciğinin parçası olarak gören gerçek bir kişidir. Bu ilk etkinlikte gruptan "dans gönüllüsü"nü tanıması, videoda verilen bilgileri anlaması, söz konusu dansın ya da genel olarak dans etmenin bu kişi için ne ifade ediyor olabileceği üzerine düşünmesi istenir.

2.Etkinlik: İkinci etkinlikte dans eğitim videosu oynatılır. Aynı dans gönüllüsü, bu kez ilk videoda anlattığı dansın adımlarını öğretir. Bu etkinlikte katılımcılar dans eder ve dans etme deneyiminin insana ne sağladığı üzerine düşünür. Bu ikinci etkinlikte grup, dansın dans gönüllüsüne ne hissettirdiğini daha iyi anlar.

3. Etkinlik: Üçüncü etkinlikte katılımcılar birbirleriyle bir mülakat gerçekleştirir ve kendileri için önemli olan benzer deneyimlerinden bahseder. Katılımcılar böylece, dönüp bedensel hafızalarını kurcalamaya ve bu tür deneyimlerin, kendi öznelliklerinin inşasında nasıl bir payı olduğunu düşünmeye teşvik edilir.

4. Etkinlik: Bu etkinlikte katılımcılar mülakatta bahsettikleri deneyimlerini görsel olarak ifade eder. Bu adımda katılımcılar, hafızalarındaki bu deneyimi başka araçlarla resmetmeye (ifade etmeye) davet edilir.

5. Etkinlik: Son etkinlikte bir önceki etkinliğin çıktıları paylaşılır. Katılımcılar bu kez, son etkinlikte görsel olarak ifade ettikleri deneyimlerini kelimelerle anlatır, birbirlerinin sunumlarını dinler ve bireysel ya da gruplar halinde dans ederler. Grup ayrıca Dans Umurumda Programı'ndaki deneyimlerine dair genel bir değerlendirmede bulunur.

Dans Umurumda aracını kullanmak için buradaki ürünleri indirebilirsiniz: https://www.germanturkishinitiative.org/tr/dans-umurumda-araclar

Veya bize iletisim@bomovu.org adresimizden ulaşabilirsiniz.

image